Seminar iz primenjene matematike, 30. mart 2010.

Detaljnije: U utorak, 30.03.2010. u 14:15, sala 301f MI SANU održaće se naredni sastanak Seminara za primenjenu matematiku. Predavanje će održati

Dušan Barać, sa Fakulteta organizacionih nauka, u Beogradu.

Naziv predavanja: RAZVOJ MODELA I SERVISA PORTALA ZA ADAPTIVNO ELEKTRONSKO OBRAZOVANjE

Sadržaj:

U ovom saopštenju se opisuje jedan mogući pristup za adaptaciju sistema elektronskog obrazovanja. Predmet istraživanja je razvoj modela i servisa Web portala za adaptivno elektronsko obrazovanje.

Rešenje koje će ovde biti razmatrano se zasniva na integraciji i ugradnji funkcionalnosti servisa adaptacije u sistem za upravljanje učenjem Moodle LMS.

Definisani su osnovni zahtevi i odgovarajuće tehnologije za razvoj portala za adaptivno obrazovanje.

Neke od karakteristika portala su: autorizacija i autentifikacija, modularnost, prilagodjavanje i personalizacija, sadržaj po zahtevu, proširivost i integracija sa internim i eksternim sistemima.

Prikazan je konceptualni model, kao i osnovne komponente portala.Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)

Vesti i dešavanja

Aktivnosti na seminarima

sve vesti