Seminar za primenjenu matematiku, 23. mart 2010.

Detaljnije: U utorak, 23.03.2010. u 14:15, sala 301f MI SANU održaće se naredni sastanak Seminara za primenjenu matematiku. Predavanje će održati

Dragoš Cvetković, sa Matematičkog instituta SANU, Beograd

Naziv predavanja: PRIMENE TEORIJE SPEKTARA GRAFOVA U RAČUNARSTVU

Kratak sadržaj:

Teorija spektara grafova je deo algebarske teorije grafova u kojoj se problemi teorije grafova tretiraju uz pomoć sopstvenih vrednosti i sopstvenih vektora matrica koje se pridružuju grafovima. Najčešće se koriste matrica susedstva i Laplasova matrica ali i mnoge druge grafovske matrice. U poslednjih desetak godina spektri grafova se pojavljuju, sve više i više, i u računarstvu u tretiranju različitih problema (modelovanje i pretraživanje Interneta, obrada slike i prepoznavanje oblika, obrada i grupisanje podataka, multiprocesorske povezujuće mreže, otpornost mreže na širenje virusa, statističke baze podataka, socijalne mreže i dr.). Daje se kratak pregled ovakvih problema uz komentare o mogućnostima daljih istraživanja.Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)

Vesti i dešavanja

Aktivnosti na seminarima

sve vesti