Sastanak Seminara za geometriju, vizeuelizaciju i obrazovanje, 12. novembar 2009.

U četvrtak, 12.11.2009, u 17:00 časova u prostoriji 843 Matematičkog fakulteta, na V spratu, predavanje će održati

Katica Stevanović Hedrih: "Coriolis-ova sila inercije u dinamici mehaničkog sistema i trensformacije koordinata iz Descartes-ovog u generalisani sistem ortogonalnih krivolinijskih koordinata"

Apstrakt:

Predavanjem se analiziraju kinetički parametri kretanja mehaničkog sistema u različitim koordinatnim sistemima i analiziraju komponente ubrzanja i sile inercije koje se javljaju kao komponente prenosne sile inercije usled prenosnog kretanja generalisanog koordinatnog sistema u odnosu na Descartes-ov sistem nepokretnih koordinatnih osa, kada se koriste generalisane koordinate. Određeni su analitički izrazi za vektor ugaone brzine generalisanog koordinatnog sistema krivolinijskih neortogonalnih, kao i ortogonalnih koordinata u odnosu na referentni Descartes-ov koordinatni sistem. Određen je analitički izraz za Coriolis-ovu silu inercije prenosnog kretanja mehaničkog sistema pri relativnom kretanju u generalisanom koordinatnom sistemu krivolinijskih ortogonalnih koordinata usled njegove rotacije u odnosu na  referentni Descartes-ov koordinatni sistem. Upoređivani su i analizirani članovi  u diferencijalnim jednačinama kretanje izraženim u Descartes-ovim koordinatama sa odgovarajućim u generalisanim krivolinijskim koordinatama.

Napomena: Predavanje je posvećeno akademiku Milevi Prvanović, povodom 80-tog rođendana.Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)

Vesti i dešavanja

Aktivnosti na seminarima

sve vesti