Simpozijum MATEMATIKA I PRIMENE - osvrt 30 godina unazad, 28-29. maj 2010, Matematički fakultet, Beograd

Više informacija