6th Mathematical Physics Meeting: Summer School and Conference on Modern Mathematical Physics, 14-23. septembar 2010.

U Institutu za fiziku (Beograd), 14-23. septembra 2010. godine, održaće se medjunarodni naučni skup

"6th Mathematical Physics Meeting: Summer School and  Conference on Modern Mathematical Physics"

Ovo je šesti po redu naučni skup iz matematičke fizike, koji se od 2000. godine održavaju u Srbiji.

Jedan od ciljeva ovih skupova je tematsko zbližavanje istraživača u teorijskoj fizici i matematici.

Dosadašnji skupovi su veoma dobro realizovani i postali medju najboljima u svetu u matematičkoj fizici.

Sa velikim zadovoljstvom vas pozivam da ucestvujete.

Tekuća informacija se moše videti na:
http://www.ipb.ac.rs/~mphys6/.