COST Action IC0901, WG1 and WG2 Meeting and Third Workshop on Formal and Automated Theorem Proving and Applications, 29-30. januar 2010, Beograd.

U petak i subotu 29. i 30. januara 2010. godine, na Matematičkom fakultetu će biti održan medjunarodni naučni skup "COST Action IC0901 WG1 and WG2 Meeting and Third Workshop on Formal and Automated TheoremProving and Applications ". Na skupu će biti oko 40 učesnika iz 11 zemalja i biće održan niz predavanja iz oblasti automaskog rezonovanja, formalnog i automatskog dokazivanja teorema i primena.

Detaljnije informacije kao i program skupa je dostupan na adresi
http://argo.matf.bg.ac.rs