Svetska konferencija o osnovnim naukama i održivom razvoju, 20-22 septembar 2022, SANU, Beograd

Detaljnije