XIX konferencija 'Digitalizacija kulturne baštine, starih zapisa iz prirodnih i društvenih nauka i digitalna humanistika', 13. septembar 2022, Matematički fakultet, Beograd

Detaljnije