Kongres mladih matematičara 29. septembar - 1. oktobar 2022, Novi Sad, Srbija

Srpsko naučno matematičko društvo (SNMD) u saradnji sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti - ogranak u Novom Sadu, Departmanom za  matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i Matematičkim Institutom SANU po drugi put organizuje Kongres mladih matematičara u Novom Sadu, od 29. septembra do 01. oktobra 2022. godine.

Učešće na Kongresu mogu prijaviti mladi matematičari koji su doktorirali u poslednjih 10 godina i studenti doktorskih studija.

Plenarna predavanja održaće:
Đorđe Baralić, Boriša Kuzeljević, Petar Melentijević, Dragan Rakić i Tatjana Tomović Mladenović.

Rok za registraciju učesnika je 10. jul 2022. godine,
Rok za slanje sažetaka je 31. avgust 2022. godine.

Registracija i slanje sažetaka obavlja se putem internet stranice Kongresa:

https://sites.google.com/view/kmmns2/


SNMD će finansirati smeštaj učesnika sa izlaganjima i konferencijsku večeru, kao i smeštaj ograničenog broja ostalih učesnika koji se blagovremeno prijave organizatorima.


Za sve dodatne dodatne informacije možete pisati na mejl adresu:
biljanaSANU1003@turing.mi.sanu.ac.rs