XVIII konferencija Digitalizacija kulturne baštine, starih zapisa iz prirodnih i društvenih nauka i digitalna humanistika, 14. septembar 2021, Beograd

http://www.mi.sanu.ac.rs/novi_sajt/research/conferences/ncd_2021_poziv_sr.pdf