Naučni skup posvećen prof. dr Slaviši Prešiću, decembar 2018.

Naučni skup posvećen prof. dr Slaviši Prešiću održava se povodom 85 godina od rođenja i 10 godina od smrti uvaženog profesora. Namera skupa jeste da se, pre svega, prouči naučni doprinos prof. dr Slaviše Prešića i njegov uticaj na razvoj nauke. Takođe, moguće je dostaviti i originalne naučne doprinose (radove, saopštenja) koji mogu biti posvećeni prof. dr Slaviši Prešiću.
Skup će biti organizovan kao jednodnevni ili dvodnevni, što će zavisiti od broja učesnika, i počeće 14. decembra 2018. u 10 časova, u sali 301F na Matematičkom institutu.

Predviđena su izlaganja u trajanju od 15+5 minuta.
Vaše apstrakte saopštenja možete slati na adresu: vlp@turing.mi.sanu.ac.rs do 14. novembra 2018. Program skupa biće oglašen do 20. novembra 2018. godine.

Predsednik organizacionog odbora skupa, dr Miodrag Rašković, naučni savetnik

Matematički Institut SANU u Beogradu  
Odeljenje za matematiku
Seminar za matematičku logiku
Seminar za verovatnosne logike
Seminar za opštu teoriju dokaza


Vesti i dešavanja

Aktivnosti na seminarima

sve vesti