XVI NCD konferencija, 26.09.2018.

Naučni skup Digitalizacija kulturne baštine, starih zapisa iz prirodnih i društvenih nauka i digitalna humanistika održaće se u sredu 26. septembra 2018. godine na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

NCD 2018