Simpozijum Nelinearna dinamika - multi i interdisciplinarne primene, oktobar 2012, Beograd

Prvo obaveštenje i poziv na Simpozijum mogu se preuzeti OVDE.
Vesti i dešavanja

Aktivnosti na seminarima

sve vesti