Verovatnosne logike i njihove primene, 29-30. septembar 2011, Matematički institut SANU, Beograd

Zaključvanje u prisustvu neizvesnosti predstavlja jednu od najatraktivnijih tema istraživanja u oblasti veštačke inteligencije. Tehnike koje se pri tome razvijaju otvaraju mnoga pitanja, puput teorijske zasnovanosti i mogućnosti efikasnih primena. Cilj ove konferencije je da na jednom mestu okupi organizovane istraživačke grupe i zainteresovane pojedince koji će predstaviti svoje vizije, rezultate, dileme i otvorena pitanja i time otvoriti vrata za buduću saradnju. Među teme konferencije spadaju:

-verovatnosne logike, problemi potpunosti, odlučivosti i složenosti,
-logičke osnove u zasnivanju verovatnoće,
-Bayes-ove mreže i drugi srodni sistemi,
-programski sistemi za podršku odlučivanju u prisustvu neizvesnosti,
-primene verovatnosnog zaključivanja u medicini, ali i sve srodne teme koje nisu navedene.

Zainteresovani istraživači koji žele da nastupe na konferenciji, treba da najkasnije do 10. septembra 2011. godine na adresu vlp@mi.sanu.ac.rs

Konferencija će biti održana 29 i 30. septembra 2011. godine u Matematičkom institutu SANU, Beograd, Kneza Mihaila 36, više detalja može se pročitati OVDE.