X Konferencija 'Nove tehnologije i standardi: digitalizacija nacionalne baštine', 22-23. septembar 2011.

Naučno-stručna konferencija "Nove tehnologije i standardi: digitalizacija nacionalne baštine" je redovan godišnji skup koji od 2002. godine organizuju  Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu, Matematički institut SANU, Nacionalni centar za digitalizaciju (NCD Review, http://elib.mi.sanu.ac.rs, http://www.ncd.matf.bg.ac.rs) i potprojekat 9 projekta 44006 Ministarstva za nauku Srbije. Konferencija je posvećena multidisciplinarnim aspektima digitalizacije nacionalne kulturne i naučne baštine.

Teme ovogodišnje, desete  po redu, konferencije biće:

  • Razmatranje elemenata za formulisanje nacionalne strategije digitalizacije naučne i kulturne baštine.
  • Predstavljanje tekućih projekata digitalizacije, standarda za digitalizaciju, stručnu obradu, čuvanje i prezentaciju nacionalne baštine, tehnoloških aspekata digitalizacije (algoritmi, softverska implementacija i primene novih tehnologija) i drugih pridruženih tema.


Konferencija će biti održana 22. i 23. septembra 2011. godine na Matematičkom fakultetu u Beogradu, Studentski trg 16.

Učesnici koji žele da izlažu na konferenciji, treba da najkasnije do 1. septembra 2011. godine, pošalju apstrakt rada (na srpskom i/ili engleskom, kao DOC-dodatak poruci) na adresu ncd@matf.bg.ac.rs (u subject-liniji obavezno navesti: NCD konferencija, prijava rada).

Radovi predstavljeni na konferenciji koji prođu postupak recenzije biće štampani u časopisu Pregled Nacionalnog centra za digitalizaciju (NCD Review, http://elib.mi.sanu.ac.rs)

Organizacioni odbor:

Žarko Mijajlović  (Matematički fakulet, Beograd)
Zoran Ognjanović (Matematički institut SANU)
Dragan Blagojević (Matematički institut SANU)
Nadežda Pejović (Matematički fakulet, Beograd)
Nenad Mitić (MatematičMki fakulet, Beograd)
Saša Malkov (Matematički fakulet, Beograd)
Vesna Vučković (Matematički fakulet, Beograd)
Tamara Butigan (Narodna biblioteka Srbije)
Milan Dimitrijević (Astronoska opservatorija u Beogradu)
Dragan Dimitrijević (Jugoslovenska kinoteka)
Neda Jevremović (Narodni muzej, Beograd)
Miomir Korać (Arheološki institut SANU)
Ljiljana Blagojević (Arhiv Srbije)
Siniša Temerinski (Republički zavod za zaštitu spomenika kulture)
Nenad Tasić (Filozofski fakultet, Beograd)
Adam Sofronijević (Univerzitetetska biblioteka Svetozar Marković)