XVI Nacionalna konferencija astronoma Srbije, 10-12. oktobar 2011, Beograd

XVI Nacionalna konferencija astronoma Srbije održaće se u Beogradu, od 10 do 12 oktobra 2011 godine. Konferenciju organizuju Astronomska opservatorija u Beogradu zajedno sa Katedrom za astronomiju Matematičkog fakulteta u Beogradu pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije.

Konferencija će se sastojati od predavanja po pozivu domaćih i stranih naučnika, izlaganja doktorskih i magistarskih teza odbranjenih u zemlji ili inostranstvu u periodu između dve konferencije (od 2008), kraćih saopštenja i postera. Na Konferenciji će biti prikazani radovi iz svih oblasti astronomije, kao i tema vezanih za astronomiju i druge srodne nauke. Formular za registraciju i uputstva za pripremu tekstova apstrakata i članaka se nalaze na zvaničnoj internet prezentaciji Konferencije:

http://nkas.aob.rs/

Zvanični jezici Konferencije su srpski i engleski. Usmena predavanja i posteri biće izloženi u Zadužbini Ilije M. Kolarca u Beogradu. Zbornik radova Konferencije će biti štampan u posebnom broju Publikacija Astronomske opservatorije Beograd. Učesnici Konferencije ne plaćaju kotizaciju.

Važni datumi:

Prvo obaveštenje - 15. april 2011.
Rok za prijavu - 1. jul 2011.
Rok za prijem apstrakata - 1. jul 2011.
Drugo obaveštenje - 15. jul 2011.
Finalno obaveštenje - 15. septembar 2011.
Rok za prijem radova za Zbornik - 1. novembar 2011.