IX konferencija nove tehnologije i standardi: digitalizacija nacionalne baštine, 16-17 jun, Matematički fakultet, Beograd

Matematički fakultet, Beograd, Studentski trg 16

16-17. jun 2010.

Detaljnije informacije na:
http://www.ncd.matf.bg.ac.rs/conferences/sr/deveta_konf_2010.htm