Tekući projekti iz novog projektnog ciklusa 2011-2014.

Naziv projekta: Analiza i algebra sa primenama
Evidencioni broj: 174032
Rukovodilac: Prof. dr Miodrag Mateljević


Naziv projekta: Topologija, geometrija i globalna analiza na mnogostrukostima i diskretnim strukturama
Evidencioni broj: 174034
Rukovodilac: Prof. dr Siniša Vrećica 
Kratak sadržaj istraživanja

Naziv projekta: Prostori funkcija i operatori na njima
Evidencioni broj: 174017
Rukovodilac: Prof. dr Miroljub Jevtić

Naziv projekta: Emisione magline: struktura i evolucija
Evidencioni broj: 176005
Rukovodilac: Prof. dr Dejan Urošević
Kratak sadržaj istraživanja

Naziv projekta: Automatsko rezonovanje i istraživanje podataka
Evidencioni broj: 174021
Rukovodilac: Prof. dr Predrag Janičić 
Kratak sadržaj istraživanja

Naziv projekta: Geometrija, obrazovanje i vizuelizacija sa primenama
Evidencioni broj: 174012
Rukovodilac: Prof. dr Zoran Rakić