Konkurs IAESTE za stručnu praksu u inostranstvu za 2011. godinu

Raspisan je IAESTE konkurs za stručnu praksu, usavršavanje i školovanje u inostranstvu u toku 2011. godine. Više detalja o uslovima konkursa i elektronsku prijavu možete pronaći na sajtu. Konkurs traje do 17.12.2010. godine.

Napomena: Za studente koji imaju mogućnost da preko studentskih servisa svojih fakulteta obezbede spisak položenih ispita sa ocenama neće biti potrebno da, prilikom verifikacije prijave u kancelariji IAESTE-a, dostavljaju uverenja o položenim ispitima.