Konkurs za doktorantsko mesto na Politehničkom Univerzitetu EPFL u Lozani


Konkurs se odnosi na Laboratoriju za CAD/CAM (LICP) na Saveznom politehničkom univerzitetu u Lozani (EPFL). Kandidat koji bude prihvaćen na mesto asistenta-doktoranta, radiće 70% na projektu (uljučujući i rad na doktorskim studijama), do 20% u nastavi i do 10% na ostalim zaduženjima.

Doktoranti dobijaju status radnika Švajcarske konfederacije, kao i radnu dozvolu koja ima važenje dok im traje ugovor na EPFL-u (isto važi i za članove njihove porodice). Uslovi rada su odlični, a na EPFL-u postoji i mnogobrojna zajednica mladih naučnika iz Srbije, što olakšava integraciju i pomaže u rešavanju praktičnih problema.

Tekst konkursa može se preuzeti ovde.

Više detalja može Vam dati kolega Nenad Nešić, asistent-doktorant na EPFL-u, zaposlen u laboratoriji LICP, koji nam je ljubazno prosledio ovaj poziv (e-mail: nenad.nesic@epfl.ch).