Stipendije Vlade Republike Poljske za studente i istraživače za akademsku 2021/2022.

U okviru Programa razmene studenata i istraživača u okviru bilateralne saradnje, Nacionalna agencija za akademsku razmenu R. Poljske je otvorila Konkurs za stipendiranje:
1. naučnoistraživačkog rada u trajanju od 1 do 9 meseci (a ukupno 32 meseca) za istraživače koji poseduju diplomu visokog obrazovanja,
2. jednog semestra studija za 10 studenata (osnovnih i master studija).

Rok za prijavu je 5. maj 2021.
Tekst konkursa