Konkurs Matematičkog instituta SANU za najbolji doktorat, master i studentski rad u 2020.

Matematički institut SANU je raspisao konkurs za nagrade za najbolji doktorat, najbolji master rad i najbolji studentski rad u toku 2020. godine u oblasti matematike u mehanike, i računarstva koji su urađeni na nekom od univerziteta sa sedištem u Republici Srbiji. Rok za konkurisanje je 26. mart 2021.

Dodatne informacije o propozicijama konkusa mogu se naći na sledećim stranicama.

doktorati:
http://www.mi.sanu.ac.rs/novi_sajt/news/news_pages/DoktoriKonkurs%202021.pdf

masteri:
http://www.mi.sanu.ac.rs/novi_sajt/news/news_pages/MsCKonkurs%202021.pdf

studentski radovi:
http://www.mi.sanu.ac.rs/novi_sajt/news/news_pages/StudentiKonkurs%202021.pdf