Godišnje globalno studentsko takmičenje Ericsson Innovation Awards 2017, 14.03.2017.

Tema ovogodišnjeg takmičenja je Budućnost hrane i ono je usklađeno sa UN Ciljevima za održivi razvoj - Cilj br. 2: Svet bez gladi  i Cilj br.12: Održiva potrošnja i proizvodnja.

Šta učesnici treba da urade? Sada, timovi treba da osmisle projekat kojim bi prikazali na koji ICT može da doprinese poboljšanju tržišta u oblasti hrane i održive proizvodnje i potrošnje. U ovoj fazi, koja traje do 14. marta, studentski timovi od dvoje do četvoro članova treba da prijave svoje učešće i svoju ideju na registracionoj strani.

Takmičenje se odvija u nekoliko eliminacionih faza, a pobednički tim očekuje nagrada od 25.000 evra.

Učesnici mogu na sajtu da  pronađu detalje u vezi sa učešćem.