Otvoren konkurs za razmenu studenata i profesora sa Univerzitetom u Poatjeu, Francuska u okviru Erasmus+ KA1

Univerzitet u Beogradu je 5.aprila 2016. otvorio konkurs za stipendije za razmenu studenata i profesora sa Univerzitetom u Poatjeu, Francuska (http://www.univ-poitiers.fr/) u okviru Erasmus+ KA1 programa.

Neophodno je da Univerzitet u Beogradu do kraja aprila 2016. godine dostavi dostavi Univerzitetu u Poatjeu spisak studenata profesora koje Univerzitet u Beogradu nominuje za razmenu tokom zimskog semestra školske 2016/2017 godine. Iz tog razloga, konkurs za prijavu studenata i profesora će biti otvoren od 5. do 19. aprila 2016. godine do 23:59 časova.

Zainteresovani studenti i prosesori se u navedenom roku mogu zvanično prijaviti za mobilnost preko online platforme Univerziteta u Beogradu http://mobion.bg.ac.rs/.

Više detalja o Mobion platformi može se naći na

http://www.matf.bg.ac.rs/vesti/1751/otvorena-onlajn-platforma-za-mobilnost-mobion-u-okviru-erasmus+-programa/

Skrećemo pažnju zainteresovanim kandidatima sa Matematičkog fakulteta da Univerzitet u Poatjeu nudi razmenu studenata u oblasti "Natural sciences, mathematics and statistics" na doktorskim studijama (u trajanju od 6 meseci) i master studijama (u trajanju od 5 meseci), kao i razmenu nastavnika u istoj oblasti.

Selekcija kanditata sa Matematičkog fakulteta će biti izvršena u periodu od 19. do 26. na osnovu njihovih prijava, koje će biti dostupne na MobiOn platformi. Kriterijumi selekcije za studente mogu se naći na strani

http://www.matf.bg.ac.rs/konkurs/194/kriterijumi-univerziteta-u-beogradu-za-rangiranje-studenata-koji-konkurisu-za-mobilnost-u-okviru--lat-erasmus+--lat--programa/

Pregled važnih datuma konkursa:

  • Početak prijave za stipendiju: 5. april 2016, 17:00
  • Kraj prijave za stipendiju: 19. april 2016, 23:59
  • Predaja rang liste rektoratu od strane fakulteta koji imaju više prijavljenih kandidata: 26. april 2016, 12:00
  • Predaja rang liste partnerskoj instituciji: 29. april 2016, 16:00

Više informacija o konkursu možete pronaći na sledećem linku: http://mobion.bg.ac.rs/opencalls.

Kandidati sa Matematičkog fakulteta mogu se obratiti Dragani Ilić (dilic@matf.bg.ac.rs) i Zorici Stanimirović (zoricast@matf.bg.ac.rs) za pomoć oko prijave i dodatne informacije.

Kontakt osoba na Univerzitetu u Beogradu za ovaj konkurs je Marta Barbarić iz Sektora za međuuniverzitetsku i međunarodnu saradnju, email: marta.barbaric@rect.bg.ac.rs, kontakt telefon: 011/3207-489