IAESTE konkurs za stručnu praksu u inostranstvu za 2014. godinu

Raspisan je IAESTE konkurs za stručnu praksu, usavršavanje i školovanje u inostranstvu u toku 2014. godine.

Više detalja, odnosno uslove konkursa i elektronsku prijavu možete pronaći na sajtu: http://www.iaeste.ac.rs.

Konkurs je otvoren do 20.12.2013. godine.

NAPOMENA: Za studente koji imaju mogućnost da preko Studentskih servisa svojih fakulteta obezbede spisak položenih ispita sa ocenama neće biti potrebno da, prilikom verifikacije prijave u kancelariji IAESTE-a, dostavljaju uverenja o položenim ispitima.

Kontakt: IAESTE Serbia Karnegijeva 4,
11120 Beograd
tel. 011 3229077
faks: 011 3031676
e-mail: iaeste@tmf.bg.ac.rs