Konkurs za IAESTE stručnu praksu u inostranstvu u toku 2013. godine

Raspisan je IAESTE konkurs za stručnu praksu, usavršavanje i školovanje u inostranstvu u toku 2013. godine.  Konkurs traje do 14.12.2012. godine.

Više detalja, odnosno uslove konkursa i ''on-line'' prijavu možete pronaći na sajtu: http://www.iaeste.ac.rs

NAPOMENA:  Za studente koji imaju mogućnost da preko Studentskih servisa svojih fakulteta obezbede spisak položenih ispita sa ocenama neće biti potrebno da, prilikom verifikacije prijave u kancelariji IAESTE-a, dostavljaju uverenja o položenim ispitima.

Kontakt:

Dragan Vukićević
Direktor
IAESTE Serbia
Karnegijeva 4
11120 Beograd
Tel.   011 3229077
Fax.   011 3031676
Email: iaeste@tmf.bg.ac.rs