Stipendije vlade Izraela za 2013/2014 godinu

Vlada države Izraela nudi stranim studentima stipendije za 2013/2014 godinu u okviru primene Sporazuma o saradnji u oblasti obrazovanja, nauke, kulture, omladine i sporta potpisanog između Izraela i Srbije.

Potencijalni kandidati treba da dostave molbe zaključno sa 06. decembrom 2012. godine.

Detaljne informacije o ponuđenim stipendijama, kao i precizne instrukcije za podnošenje zahteva možete naći u dopisu, kao i na strani.