Београдска пролећна тополошка радионица, 6-10. април, 2010.

Детаљније:

Радионица је замишљена као наставак двосеместралног курса Торусна топологија (у организацији ММА и ЦГТА семинара).

У оквиру радионице планирана су и два (независна) предавања намењена ширем кругу слушалаца, посебно студентима и млађим колегама.

Распоред предавања може се наћи овде.

детаљније

Састанак Арго семинара, 31.марта 2010.

Наредни састанак Арго семинара одржаће се у среду 31.03. од 17:15 у Јагићевој улици.

Програм семинара:

1.  Ђорђе Стакић: Машинско учење засновано на инстанцама

2. Предраг Јаничић, Сана Стојановић, Весна Павловић, Младен Николић: Идеје о развоју новог доказивача теорема за кохерентну логику

Кратке апстракте предавања можете наћи на:

http://argo.matf.bg.ac.rs/seminar/najave.html

детаљније

Семинар Катедре за астрономију, 6. април 2010.

Детаљније:

Наредни састанак Семинара из астрономије и астрофизике одржаће се 6. априла 2010. у 18 сати, у просторијама Катедре.

Предавач: мр Оливер Винце(истраживач-сарадник Астрономске опсерваторије)

Назив предавања: "Прашина у галаксијама и њен утицај на спектрофотометријска мерења"

детаљније

Семинар Геометрија, визуелизација и образовање са применама, 1. април 2010.

Вести и дешавања: Семинар Геометрија, визуелизација и образовање са применама, 1. април 2010.

Детаљније:
У четвртак, 1. априла 2010. у 17:15 часова у просторијама Математичког Института САНУ, Кнез Михајлова 35, сала 301ф, предавање ће одржати

Јелена Грујић

Назив  предавања: СТРУКТУРА АЛГЕБАРСКИХ ТЕНЗОРА КРИВИНЕ

Апстракт

детаљније

Торусна топологија-специјални курс, 31. март 2010.

Детаљније: Током школске 2009/2010. године, у оквиру Семинара Математички методи механике, одржава се двосеместрални курс Торусна топологија. Курс се организује у сарадњи са ЦГТА семинаром.

У среду, 31. марта 2010. у 12 часова предавање ће одржати

Владимир Грујић.

Назив предавања: ТОРУСНЕ МНОГОСТРУКОСТИ (наставак).

Курс се одржава у Математичком институту САНУ, Кнеза Михаила 36, трећи спрат.

детаљније

ЦГТА семинар, 30. март 2010.

Детаљније: У уторак, 30. марта 2010. на Математичком факултету, IV спрат (пројектор сала) одржаће се наредни састанак ЦГТА семинара.

18:00 - 20:00  Креда Луталица. Векторска раслојења и примене.

детаљније

Семинар из примењене математике, 30. март 2010.

Детаљније: У уторак, 30.03.2010. у 14:15, сала 301ф МИ САНУ одржаће се наредни састанак Семинара за примењену математику. Предавање ће одржати

Душан Бараћ, са Факултета организационих наука, у Београду.

Назив предавања: РАЗВОЈ МОДЕЛА И СЕРВИСА ПОРТАЛА ЗА АДАПТИВНО ЕЛЕКТРОНСКО ОБРАЗОВАЊЕ

Садржај:

У овом саопштењу се описује један могући приступ за адаптацију система електронског образовања. Предмет истраживања је развој модела и сервиса Web портала за адаптивно електронско образовање.

Решење које ће овде бити разматрано се заснива на интеграцији и уградњи функционалности сервиса адаптације у систем за управљање учењем Moodle LMS.

Дефинисани су основни захтеви и одговарајуће технологије за развој портала за адаптивно образовање.

Неке од карактеристика портала су: ауторизација и аутентификација, модуларност, прилагођавање и персонализација, садржај по захтеву, проширивост и интеграција са интерним и екстерним системима.

Приказан је концептуални модел, као и основне компоненте портала.

детаљније

Семинар Математички методи механике, 31. март 2010.


Детаљније:
У среду, 31. марта 2010. у 14 часова предавање ће одржати

Драгољуб Д. Димитријевић (Одсек за физику, ПМФ, Ниш).

Назив предавања: ТАХИОНИ У (НЕКИМ) ФИЗИЧКИМ ТЕОРИЈАМА

Садржај:

О тахионима први пут почиње да се пише у време објављивања Ајнштајнове специјалне теорије релативности. Развојем квантне теорије, тј. квантне теорије поља тахиони добијају друго значење. Надаље, тахионске конфигурације се појављују и у теорији струна, класичној космологији и теоријама дефинисаним над пољем p-адичних бројева. На крају, прича о тахионима је, ипак, занимљивија него што се на основу овог сажетка може закључити.


Састанци Семинара одржавају се у Математичком институту САНУ,
Кнеза Михаила 36, трећи спрат.

 

детаљније

Предавање професора Срђана Петровића са Western Michigan University, 25. март 2010.

Детаљније:

У четвртак 25. марта 2010. године у 10 часова у кабинету 833
професор Срђан Петровић са Western Мichigan University

одржаће предавање са насловом: "Нормални оператори и инваријантни подпростори"

Апстракт:

Један од класичних резултата теорије оператора је да сваки нормалан оператор N на Хилбертовом простору поседује хипер-инваријантан подпростор M. То значи да је M инваријантан за комутант {N}', тј. за сваки оператор који комутира са N. У овоме излагању биће показано да алгебра спектралног радијуса B_N увек садржи {N}' као прави подскуп, а за неке нормалне операторе ова алгебра поседује инваријантан подпростор.

детаљније

Семинар Математички методи механике, 24. март 2010.

Детаљније: У среду, 24. марта 2010. у 14 часова у МИ САНУ, Кнеза Михаила 36, III спрат, предавање ће одржати Божидар Јовановић.

Назив предавања:

ИНТЕГРАБИЛНИ ГЕОДЕЗИЈСКИ ТОКОВИ НА n-СИМЕТРИЧНИМ ПРОСТОРИМА

детаљније

Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести