Торусна топологија-специјални курс, 28. априла 2010.

Детаљније: Током школске 2009/2010. године, у оквиру Семинара Математички методи механике, одржава се двосеместрални курс Торусна топологија. Курс се организује у сарадњи са ЦГТА семинаром.

У среда, 28. априла 2010. у 12 часова предавање ће одржати

Раде Живаљевић.

Назив предавања: КВАЗИТОРУСНЕ МНОГОСТРУКОСТИ

Курс се одржава у Математичком институту САНУ, Кнеза Михаила 36, трећи спрат.

детаљније

Састанак ЦГТА семинара, 27. април 2010.

Детаљније: Наредни састанак ЦГТА семинара одржаће се у уторак, 27. априла 2010. на Математичком факултету, IV спрат (пројектор сала) од 18-20h.

Тема: Креда Луталица. Израчунавање дијагоналне кохомолошке класе за разне многострукости.

детаљније

Семинар Геометрија, визуелизација и образовање са применама, 29. април 2010.

Детаљније: У четвртак, 29.4. 2010. у 17:15 часова у сали 301ф Математичког института САНУ, Кнез Михајлова 35, предавање ће одржати Срђан Вукмировић.

Назив предавања: Plucker-ове координате

Апстракт: Још средином 19. века Julius Plucker је нашао начин да линије у пројективном простору параметризује са шест хомогених координата. Тих шест координата, које називамо Plucker-овим коориднатама, задовољавају квадратни услов, тако да је простор линија у пројективном простору (димензије 3) описан квадратном хиперповрши у пројективном простору димензије 5. Уопштење ових координата су координате на Грасмановој многострукости к-димензионих равни у н-димензионом простору.

На предавању ће бити речи о једноставној и очигледној геометрији Plucker-ових координата, њиховој вези са механиком и применама у компјутерској графици.

детаљније

Семинар за примењену математику, 27. април 2010.

Наредни састанак семинар за примењену математику биће одржан у уторак, 27.04.2010. у 14:15, сала 301ф, МИ САНУ. Предавање ће одржати Јовиша Зуњић, University of Exeter, U.K.

детаљније

Торусна топологија-специјални курс, 21. април 2010.

Детаљније: Током школске 2009/2010. године, у оквиру Семинара Математички методи механике, одржава се двосеместрални курс Торусна топологија. Курс се организује у сарадњи са ЦГТА семинаром.

У среду, 21. априла 2010. у 12 часова предавање ће одржати

Раде Живаљевић

Назив предавања: (Ко)хомологија K-степена и Масијеви производи.

Курс се одржава у Математичком институту САНУ, Кнеза Михаила 36, трећи спрат.

детаљније

Састанак ЦГТА семинара, 20. април 2010.

Детаљније: Наредни састанак ЦГТА семинара одржаће се у уторак, 20. априла 2010. на Математичком факултету, IV спрат (пројектор сала) од 18-20h.

Креда Луталица: Улагања многострукости са додатним захтевима (коса улагања), наставак.

детаљније

Семинар Одељења за математику, 23. април 2010.

 У петак, 23.04.2010. у 14 часова, сала 2 САНУ на МИ САНУ предавање ће одржати

Милош Арсеновић, Математички факултет, Универзитет у Београду

назив предавања: ХАРМОНИЈСКА КВАЗИКОНФОРМНА ПРЕСЛИКАВАЊА

Садржај: Разматрамо гранично понашање таквих пресликавања, у произвољној димензији, посебно процене извода (тангенцијалних и нетангенцијалних), припадност Хелдеровим класама до на границу, као и класама дефинисаних општим модулима непрекидности. Такође ће се разматрати и понашање неких природних метрика при таквим пресликавањима.

детаљније

Семинар за примњену математику, 20. април 2010.

У уторак, 20.04.2010. у 14:15, сала 301ф, МИ САНУ предавање ће одржати Александра Лабус, Факултет организационих наука, Београд

Назив предавања: ИГРА КАО КОМПОНЕНТА ЕЛЕКТРОНСКОГ ОБРАЗОВАЊА

Садржај: Предмет овог саопштења су игре као компоненте електронског образовања. Оне комбинују образовање и забаву у концепт који је познат као edutainment. Основна идеја је да се корисницима пруже садржаји за учење у препознатљивом забавном окружењу, као што су: телевизија, рачунарске игре, филмови, музика, web сајтови, мултимедијални софтвер итд.
У овом раду су истражене могућности креирања забавних образовних активности и њихова интеграција са системом за управљање курсевима Moodle LMS.
У практичном делу рада забавне образовне активности су имплементиране у систему за електронско учење у оквиру Лабораторије за електронско пословање Факултета организационих наука. Истраживање је показало да су студенти остварили боље резултате учећи и кроз забавне активности

детаљније

Семинар Геометрија, визуелизација и образовање са применама, 22. април 2010.

У четвртак, 22.4. 2010. у 17:15 часова у сали 301ф  Математичког института САНУ, Кнез Михајлова 35, предавање ће одржати
Божидар Јовановић

Назив предавања: Инваријантни геодезијски токови на Ledger-Obata n-симетричним просторима

Апстракт:Проучава се интеграбилност геодезијских токова Ајнштајнових метрика на основном
примеру n-симетричног простора К^n/diag(K), где је K компактна проста Лијева група

детаљније

Састанак семинара Катедре за рачунарство, 21. април 2010.

Детаљније: Наредни састанак Семинара Катедре за рачунарство и информатику заказан је за среду, 21. 4. 2010. у 18h.

Програм семинара:

Весна Сатев: "Програмски систем WebMonitoring и употреба коначних трансдуктора у надгледању Веба", магистарска теза

Новак Марковић: "Развој wеб-апликације за банкарско пословање засноване на WPF/Silverlight технологији", мастер рад

Детаљније информације о семинару могуће је наћи на:
http://computing.matf.bg.ac.rs

детаљније

Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести