ЦГТА семинар. 15. фебруар 2011.

Детаљније: Наредни састанак ЦГТА семинара одржаће се у уторак, 15. фебруара 2011, на Математичком факултету (IV спрат, пројектор сала)

Креда Луталица:  Утисци са конференције у Oberwolfach

детаљније

Семинар Геометрија, визуелизација и образовање са применама, 17. фебруар 2011.

Детаљније: Наредни састанак Семинара Геометрија, визуелизација и образовање са применама, одржаће се 17. фебруара 2011 у 17h, у сали 301ф МИ САНУ, Кнез Михаилова 36.

Предавач: Бранко Драговић
Назив предавања: Гравитација и космологија. I Њутнова теорија гравитације и тамна материја

Апстракт: Ово је прво од четири предавања под општим насловом 'Гравитација и космологија'. У првом предавању биће дат кратак општи преглед Њутнове теорије гравитације и њене примене на космичке објекте.
Нарочито ће бити разматран однос између Њутнове теорије, тамне материје и MOND (Modified Newtonian Dynamics).  Из Њутнове теорије следи постојање тамне материје, које би требало бити око 5 пута више у васиони него познате (видљиве) материје.

детаљније

Почиње курс на докторским студијама 'Геометријско моделовање у индустрији и дизајну', 21. фебруар 2011.

Детаљније:

Курс "Геометријско моделовање у индустрији и дизајну" је намењен студентима докторских студија. Курс ће се држати у другом семестру школске 2010/11 године, почев од 21. фебруара, два двочаса недељно.

Потребно предзнање су положени испити Нацртне геометрије и солидно познавање алгебре и геометрије. Заинтересовани студенти мастер студија такође могу да се јаве ради договора око евентуалног похађања курса.

Курс је посвећен лепој геометрији, тачније пројективном погледу на свеколику геометрију. Зато се позивају и сви заинтересовани слушаоци (студенти, асистенти, професори), да активно учествују у курсу.

Заинтересовани слушаоци би требало да контактирају др Срђана Вукмировића на e-mail vsrdjan@matf.bg.ac.rs.

Више информација, као и садржај курса могу се прочитати овде.

детаљније

Семинар Катедре за рачунарство и информатику, 10. фебруар 2011.

детаљније

Састанак Семинара Механике, 16. фебруар 2011.

детаљније

Семинар за примењену математику, 22. фебруар 2011.

Детаљније: Наредни састанак Семинара за примењену математику, одржаће се у уторак, 22. фебруара 2011.

Предавач: доц.др Војкан Васковић, Технички факултет у Бору

Назив предавања: ANALYSIS OF EFFECT IN IMPLEMENTING THE CREDIT INFORMATION EXCHANGE SYSTEM - CASE STUDY - SERBIA

Abstract: This paper analysis the effects of setting up of the institute of credit bureau in Serbia from microeconomic aspects. In addition to effects analysed in theoretical works of the authors engaged in research of that problem, paper also deals with effects which have not been  mentioned in professional literature so far. The results which were achieved, empirically evidence the statement that introduction of credit bureau at the level of a national economy has a positive impact on certain macroeconomic aspects of relevant economy, regardless of its economic and socio-political status. Existence of negative correlation between functional characteristics of credit bureau and trends in citizen's indebtedness, interest receivable, rate of unsettled financial obligations under credits and time period necessary for processing of credit applications has been established. Beside the above mentioned, the existence of positive correlation between the setting up of credit bureau and credit activities at the level of a national economy has been also confirmed.

Key words: credit bureau, indebtedness, credit risk, interest rates, concentration and competition

детаљније

Семинар Геометрија, визуелизација и образовање са применама, 10. фебруар 2011.

Детаљније: Наредни састанак Семинара Геометрија, визуелизација и образовање са применама, одржаће се 10. фебруара 2011. у 17:15, у сали 301ф МИ САНУ, Кнез Михаилова 36.

Предавање ће одржати Филип Јевтић.
Наслов предавања: "Математика и музика".

Апстракт: Прво ћемо поменути неке везе између музике и теорије бројева, а потом ћемо говорити о улози диедарске групе D12 у анализи музичких композиција, а затим о Tonnetz-у и представљању простора музичких акорда преко орбифолда T^n/S_n.

детаљније

Почиње курс 'Механика и геометрија', 9. фебруар 2011.

детаљније

Почиње са радом семинар/постдипломски курс из Теорије скупова, 1. фебруар 2011.

Детаљније: Од 1. фебруара почиње са радом семинар/постдипломски курс из Теорије скупова

Програм:
Основи (инфинитарна аритметика, комбинаторика, БА, логичке прелиминарије), Апсолутност, Л (докази консистентности), Генеричка проширења (докази независности).

Време-Место: уторак, 18 часова, сала 704


Предавачи: Александар Перовић, Александар Јовановић;

детаљније

Семинар Геометрија, визуелизација и образовање са применама, 3. фебруар 2011.

У четвртак 3.2. у 17:15, у сали 301ф Математичког Института САНУ, Кнез Михајлова 36 предавање ће одржати Милица Стојановић.

Наслов предавања: Хиперболичке просторне групе са симплицијалном фундаменталном области

Апстракт: Хиперболичке просторне групе су изометријске групе које делују дисконтинуално на хиперболичком 3-простору и имају компактну фундаменталну област. Биће приказана Поенкареова теорема, која нам омогућава да на основу фундаменталне области добијемо одговарајућу групу. Тако се посматрањем фундаменталне области могу класификовати хиперболичке просторне групе. Такође ће бити приказани неки новији резултати, где се за неке серије симплицијалних фундаменталних области испитују надгрупе њихових група.

детаљније

Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести