Представљање пројекта Интегрисани Тренажни Систем - ИТС, 3. јун 2010.

Детаљније:

Савремене тенденције и експанзија информационих технологија доносе велике промене на пољу обуке, савладавању и тренирању нових техника и вештина. Информационе технологије доносе прихватљивији приступ учењу кроз модуларне, прилагодљиве и финансијски прихватљиве софтверске пакете.

Интегрисани Тренажни Систем (ИТС) представља скуп софтверских пакета намењених као допуна обуци и провери знања појединаца у безбедоносним институцијама и едукативним установама-факултетима који школују безбедоносни кадар. ИТС обухвата софтвере који креирају потенцијално кризне ситуације и догађаје и на тај начин обучава корисника у процесу реаговања, одлучивања и оптималног коришћења расположивих ресурса у датим ситуацијама. Пројекат је настао на Факултету безбедности Универзитета у Београду, а идеја је да се студенти Математичког факултета придруже ИТС развојном тиму и стекну корисна практична знања. Циљ пројекта је креирање поузданог софтвера који ће, захваљујући својој модуларности, наћи вишеструку примену у едукативним и професионалним институцијама Републике Србије. ИТС пројекат ће представити Александар Ђокић, координатор ИТС развојног тима, у четвртак, 3. јуна 2010. у 14h на Математичком факултету у сали 706.

Више информација о ИТС пројекту можете наћи на страни

http://www.fb.bg.ac.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=687&Itemid=1342

детаљније

Састанак тима пројекта Qlab Математичког факултета и пријем нових чланова, 3. јун 2010.

Детаљније:

Пројекат Qlab Математичког факултета има за циљ развој некомерцијалног софтвера отвореног кода (open source) који би служио као алтернатива комерцијалном софтверском пакету Matlab. Пројекат реализује студенски тим Математичког факултета, уз руководство и подршку професора Математичког факултета и стручњака из Microsoft-а Србија.

Идеја је да се кроз Qlab пројекат искористе сви потенцијали студената Математичког факултета, како студената рачунарских смерова и модула, тако и студената студијског програма Математика (теоријска, примењена математика, професор математике и рачунарства,...). Након презентација Qlab пројекта на научно стручном скупу Информатика 2010. (http://www.dis.org.rs/www2/index.html) и Симпозијуму "Математика и примене"(http://alas.matf.bg.ac.rs/~konferencija/), доста студената Математичког факултета се заинтересовало за пројекат, са жељом да се придруже Qlab тиму и учествује у развоју овог софтвера отвореног кода.

Позивамо све заинтересоване студенте који желе да учествују у стварању Qlab-а да нам се придруже на састанку Qlab тима који ће се одржати у четвртак, 3. јуна у 17h у ЈАГИЋЕВОЈ (сала Јаг2). Планирамо да на састанку формирамо подтимове пројекта.

Подтимови су:

1. Развојни тим - Developpment (студенти студијског програм Информатика и модула Рачунарство и информатика)

2. Математичка израчунавања - Base mathematical Calculation (студенти модула Рачунарство и информатика, Теоријска математика и примене и Примењена математика)

3. Тестирање -Testing (студенти свих студудијских програма и модула)

4. Помоћ - Help (студенти модула Професор математике и рачунарства)

Више детаља о Qlab-у можете наћи овде.
Додатна питања можете поставити на qlabmatf@live.com.

детаљније

Састанак Одељења за математику, 4. јун 2010.

Детаљније:

Наредни састанак Одељења за математику одржаће се у петак, 04.06.2010. 14 часова, у сали 2 МИ САНУ.

Предавач: Мирјана Исаковић-Илић, Економски факултет, Универзитет у Београду

Назив предавања: ТАБЛОИ И СЕКВЕНТИ

Садржај: Супструктурне логике су све оне логике чија се секвентна формулација може добити из Генценовог система LK, елиминацијом и/или рестрикцијом појединих структурних правила. Аутоматизација поступка за утврђивање доказивости задате формуле, у некој од одлучивих супструктурних логика, веома је занимљив, често тежак задатак. Једна од метода, која се користи у формулацији доказивача теорема је метода таблоа.

 

детаљније

Семинар Геометрија, визуелизација и образовање са применама, 3. јун 2010.

Детаљније:

У четвртак, 3.6.2010. у 17:15 часова у просторијама Математичког института САНУ, Кнез Михајлова 35, сала 301ф, предавање ће одржати Мирослава Антић.

Назив  предавања:  Слант подмногострукости сфере S6

Апстракт: Подмногострукост неке скоро комплексне многострукости је слант уколико је Келеров угао, односно угао између слике произвољног тангентног вектора при скоро комплексном пресликавању и тангентног простора константан. Слант подмногострукости сфере S6 морају бити површи, али нема пуно познатих примера.

Предавање је приказ досадашњих напора Срђана Вукмировића и М. Антић да класификују минималне слант подмногострукости сфере S6, у питању су још недовршени резултати. Биће приказани покретни репери који су прилагођени односу према скоро комплексној структури и тиме погодни за проучавање површи и везе између облика елипсе кривине и осталих особина.

детаљније

Семинар за примењену математику, 1. јун 2010.

Детаљније:

Наредни састанак Семинара за примењену математику одржаће се у уторак, 01.06.2010. у 14:15, у сали 301ф МИ САНУ.

Предавач: Снежана Поповић, Рачунарски факултет, Београд

Назив предавања: МОДЕЛИРАЊЕ ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА У РАЗВОЈУ АПЛИКАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ ПОСЛОВАЊА

Садржај: Предмет предавања је анализа постојећих концепата, дизајна, архитектуре и спецификација стандарда за моделовање пословних процеса у B2B апликацијама електронског пословања, са посебним нагласком на анализу могућности аутоматизације при описивању извршавања пословних процеса. У овом моменту, технолошки развој у области информационих технологија не прате увек и неопходни стандарди. Констатација важи и за Wеб сервисе, тако да постојећи стандарди, као сто су SOAP, WSDL и UDDI, нису довољни да дају потпуну подршку изградњи пословних процеса.  Добро решење за моделирање пословних процеса постиже се избором најбољих стандарда. BPMN и BPEL су језици, који се користе за опис извршавања пословног процеса у оквиру система. У пракси се показало да се њиховим прихватањем и
коришћењем креирају добра решења.

детаљније

Торусна топологија-специјални курс, 2. јун 2010. - ОТКАЗАНО

Детаљније: Током школске 2009/2010. године, у оквиру Семинара Математички методи механике, одржава се двосеместрални курс Торусна топологија. Курс се организује у сарадњи са ЦГТА семинаром.

У среду, 2. јуна 2010. у 12 часова предавање ће одржати Божидар Јовановић.

Назив предавања: ХАМИЛТОНОВЕ ТОРУСНЕ МНОГОСТРУКОСТИ (наставак)

Курс се одржава у Математичком институту САНУ, Кнеза Михаила 36, трећи спрат.

---------------------------------------------------------------------------

На жалост, због болести отказује се најављено предавање.

детаљније

Састанак ЦГТА семинара, 1. јун 2010.

Детаљније: Наредни састанак ЦГТА семинара одржаће се у уторак, 1.6.2010. од 18-20h на Математичком факултету (IV спрат, пројектор сала)


Креда Луталица:  Геометријска диманзија векторских раслојења и примене.

Садржај: Проблем оцене геометријске димензије векторског раслојења (g-dim(E)) вазан је за многе проблеме топологије и геометрије. То важи и за проблем тотално косих као и других улагања (имерзија) многострукости, видети нпр. "Topological obstructions to totally skew embeddings", arXiv:1005.3709v1[math.AT].

детаљније

Семинар Катедре за рачунарство и информатику, 2. јун 2010.

Детаљније:

Наредни састанак семинара Катедре за рачунарство и информатику биће одржан у среду 2. 6. 2010. у 18h у БИМ сали.

Програм семинара:

Наташа Пуцановић
Принципи и методе интелигентног пословања - примена у Народној банци Србије
мастер рад

Милена Шошић
Примена класификације на N-грамску анализу генома
мастер рад

Више информације о семинару је могуће пронаћи на адреси:
http://computing.matf.bg.ac.rs

детаљније

Одбрана докторске дисертације мр Олгице Кузмановске-Барандовске, 1. јун 2010.

Детаљније: Одбрана докторске дисертације мр Олгице Кузмановске-Барандовске:

"Метод итерационих фактора у решавању проблема преноса зрачења атомима са више нивоа у звезданим атмосферама"


одржаће се у уторак, 1. јун 2010. у 16h, у БИМ сали (IV спрат) на Математичком факултету.

детаљније

Одбрана докторске дисертације мр Оливера Винцеа, 28. мај 2010.

Одбрана докторске дисертације мр Оливера Винцеа под називом:
"Закон слабљења зрачења звезда у спиралним галаксијама услед утицаја прашине"
одржаће се у  петак, 28. мај 2010 у 18h у учионици 718 (IV спрат) на Математичком факултету.

детаљније

Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести