Састанак одељења за математику, 26. март 2010.

Детаљније: У петак, 26.03.2010.  14 часова, у сали 2 САНУ, предавање ће одржати Дора Селеси, са Департмана за математику и информатику, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду.

Назив предавања: ХАОС ЕКСПАНЗИЈА УОПШТЕНИХ СТОХАСТИЧКИХ ПРОЦЕСА

Садржај:

Wiener-Itова теорема о хаос експанзији стохастичких процеса представља разлагање у ред по ортогоналној бази Fourier-Hermiteових полинома у простору квадратно интеграбилних стохастичких процеса. Теорија белог шума је заснована на овом разлагању, на основу чега се даље граде простори уопштених стохастичких процеса и тест процеса, додавањем  одговарајућих тежинских фактора у хаос експанзији процеса.
Представићемо и универзални метод примене хаос експанзије сингуларних стохастичких процеса на решавање неких класа стохастичких парцијалних диференцијалних једначина у којима фигурише Wickов производ.
Размотрићемо стохастички Dirichletов проблем и Helmholtzову једначину.

детаљније

Семинар Геометрија, визуелизација и образовање са применама, 25. март 2010.

Детаљније: У четвртак, 25. марта 2010. у 17:15 часова у сали 301ф  Математичког Института САНУ, Кнез Михајлова 35, предавање ће одржати

Срђан Вукмировић.

Назив предавања: Приказ рада: "Minimal surfaces by moving frames",  аутора S.S.Chern и J.G. Wolfson, 2. део

детаљније

Семинар за примењену математику, 23. март 2010.

Детаљније: У уторак, 23.03.2010. у 14:15, сала 301ф МИ САНУ одржаће се наредни састанак Семинара за примењену математику. Предавање ће одржати

Драгош Цветковић, са Математичког института САНУ, Београд

Назив предавања: ПРИМЕНЕ ТЕОРИЈЕ СПЕКТАРА ГРАФОВА У РАЧУНАРСТВУ

Кратак садржај:

Теорија спектара графова је део алгебарске теорије графова у којој се проблеми теорије графова третирају уз помоћ сопствених вредности и сопствених вектора матрица које се придружују графовима. Најчешће се користе матрица суседства и Лапласова матрица али и многе друге графовске матрице. У последњих десетак година спектри графова се појављују, све више и више, и у рачунарству у третирању различитих проблема (моделовање и претраживање Интернета, обрада слике и препознавање облика, обрада и груписање података, мултипроцесорске повезујуће мреже, отпорност мреже на ширење вируса, статистичке базе података, социјалне мреже и др.). Даје се кратак преглед оваквих проблема уз коментаре о могућностима даљих истраживања.

детаљније

Семинар Катедре за рачунарство, 24. март 2010.

Детаљније: У среду, 24. марта 2010. у 18h, биће одржан наредни састанак семинара Катедре за рачунарство и информатику са следећим програмом:

Марко Царић: "Проналажење колизија код криптографских хеш функција", магистарска теза

Ивана Танасијевић: "Просторне базе података" приказ области

Више детаља о семинару могуће је пронаћи на http://computing.matf.bg.ac.rs

детаљније

Састанак ЦГТА семинара, 23. март 2010.

Детаљније: У уторак, 23. марта 2010. на Математичком факултету (пројектор сала IV спрат)  од 18-20h одржаће се наредни састанак ЦГТА семинара.

Садржај: Креда Луталица. Грасманове многострукости II

детаљније

Торусна топологија - специјални курс, 24. март 2010.

Током школске 2009/2010. године, у оквиру Семинара Математички методи механике, одржава се двосеместрални курс Торусна топологија. Курс се организује у сарадњи са ЦГТА семинаром.

У среду, 24. марта 2010. у 12 часова предавање ће одржати Владимир Грујић: ТОРУСНЕ МНОГОСТРУКОСТИ

детаљније

Семинар Катедре за астрономију - 23. март 2010.

Наредни састанак Семинара одржаће се у уторак, 23. марта 2010. године, у 18 сати, у просторијама Катедре.

Предавање на семинару ће одржати Душан Марчета, сарадник у настави на Катедри за астрономију.

Назив предавања: "Сателитске орбите, орбитални трансфери и атмосферски утицај на орбитално кретање"

детаљније

Одбрана докторских дисертација, 17. и 19. март 2010.

У среду 17.3.2010. у 18h у BIM сали на Математичком факултету докторску дисертацију браниће

мр Еди Бон: "ПРИКРИВЕНА ЕМИСИЈА АКРЕЦИОНОГ ДИСКА У ШИРОКОЛИНИЈСКОЈ ОБЛАСТИ АКТИВНИХ ГАЛАКСИЈА".У петак 19.3.2010. у 13h у сали 706 на Математичком факултету докторску дисертацију браниће

мр Весна Вучковић: "ОПТИМАЛНА СНАГА ЖИГА БЕЛОГ ГАУСОВОГ ШУМА"

детаљније

Програм ИПА за развој инфраструктура у високом образовању, рок за пријаву 31. март 2010.

Детаљније:

Поштовани,

Прослеђујемо Вам обавештење Министарства просвете, које се односи превасходно, како су навели, на пројекте за унапређење наставно научних дисциплина према приложеним документима:

-информационо-комуникационе технологије, Multi-Media/Digital Media,

-природне науке (биохемија, биологија, нанотехнологије, хемија, и примене),

-инжењерство у области очувања животне средине и одрживог развоја,

-електро, грађевинско, машинско и саобраћајно инжењерство,

-пољопривредне науке и прехрамбене технологије,

-студије бизниса.

ДОПИС МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ:

За реализацију Инфраструктурног програма за високо образовање Министарство просвете и Министарство за науку и технолошки развој обезбедила су 22 милиона еура из предприступних фондова EU (ИПА) намењених државним универзитетима у Србији. Кроз овај програм финансираће се реализација максимално 20 пројеката, а почетак реализације очекује се крајем 2011. године.

Достављамо информацију о овом пројекту, као и Апликативни образац за одобрење средстава за инфраструктурни пројекат за високо образовање.

Молимо вас да приложену информацију  и образац за пријаву проследите свим факултетима у оквиру вашег Универзитета.

Напомињемо да је рок за доставу пријава 31.03.2010. године.

Од 1. до 8. априла 2010. комисија ће прегледати све приспеле пријаве и извршити ужи избор потенцијалних пројеката.

У периоду од 12. до 23. априла чланови комисије ће посетити подносиоце пројеката који су ушли у ужи избор и до 30. априла донеће одлуку о коначном избору пројеката.

Изабрани кандидати комплетну пројектну документацију достављају до 30. јуна 2010.

Због брзе комуникације ову информацију вам достављамо електронском поштом; документацију шаљемо и редовном поштом.


Министарство просвете
Одељење за европске интеграције
развојне програме и пројекте у образовању
тел. 011 363 1818

детаљније

Састанак Одељења за математику, 19. март 2010.

Наредни састанак Одељења за математику одржаће се у петак, 19. марта 2010. у 14 часова, у сали 2 САНУ.

Предавач: Милена Радновић, Математички институт САНУ

Назив предавања: ГЕОМЕТРИЈА И ТОПОЛОГИЈА ЕЛИПТИЧКИХ БИЛИЈАРА

Апстракт

детаљније

Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести