Семинар Математички методи механике, 23. фебруар 2011.

У среду, 23. фебруара 2011. у 12 часова предавање ће одржати Борислав Гајић.

Назив предавања: ЊУТНОВ ПРИНЦИП ОДРЕЂЕНОСТИ, ЊУТНОВЕ ЈЕДНАЧИНЕ И ПРИМЕРИ

Предавање се одржава у Математичком институту САНУ, Кнеза Михаила 36, трећи спрат, сала 301ф.

детаљније

Семинар Геометрија, визуелизација и образовање са применама, 24. фебруар 2011.

Детаљније: Наредни састанак Семинара Геометрија, визуелизација и образовање са применама, одржаће се 24. фебруара 2011. у 17h, у сали 301ф МИ САНУ, Кнез Михаилова 36.

Предавач: Бранко Драговић

Назив предавања: Гравитација и космологија. Гравитација и космологија: II. Ајнштајнова теорија гравитације

Апстракт: У оквиру овог предавања биће представљена Ајнштајнова теорија гравитације, која је релативистичко уопштење Њутнове теорије. У Ајнштајновој теорији гравитационом пољу одговара метрички тензор псеудо-Риманове геометрије, чиме је гравитација сведена на геометрију. Биће изложени мотивација, формализам и верификација Ајнштајнове теорије гравитације.

У трећем и четвртом предавању биће дати савремени космолошки модели на основу Ајнштајнове теорије гравитације, ефекат убрзаног ширења васионе, проблем  тамне енергије  и истрсживање могуће модификације Ајнштајнове теорије.

детаљније

Семинар за Примењену математику, 22. фебруар 2011.

Наредни састанак Семинара за Примењену математику одржаће се у уторак, 22. фебруара 2011, у 14:15 у сали 301ф МИ САНУ.

Предавач: доц. др Војкан Васковић, Технички факултет у Бору

Назив предавања: ANALYSIS OF EFFECT IN IMPLEMENTING THE CREDIT INFORMATION EXCHANGE SYSTEM - CASE STUDY - SERBIA

Abstract: This paper analysis the effects of setting up of the institute of credit bureau in Serbia from microeconomic aspects.In addition to effects analysed in theoretical works of the authors engaged in research of that problem, paper also deals with effects which have not been  mentioned in professional literature so far. The results which were achieved, empiricaly evidence the statement that introduction of credit bureau at the level of a national economy has a positive impact on certain macroeconomic aspects of relevant economy, regardless of its economic and socio-political status. Existance of negative correlation between functional characteristics of credit bureau and trends in citizen's indebtedness, interest receivable, rate of unsettled financial obligations under credits and time period necessary for processing of credit applications has been established. Beside the above mentioned, the existence of positive correlation between the setting up of credit bureau and credit activities at the level of a national economy has been also confirmed.

Key words: credit bureau, indebtedness, credit risk, interest rates, concentration and competition

детаљније

Семинар Катедре за астрономију, 22. фебруар 2011.

Наредни састанак Семинара Катедре за астрономију одржаће се у уторак, 22. фебруара 2011, у 18h на Математичком факултету (просторије Катедре)

Предавачи: Ирена Пирковић и Сања Јонић (студенти Математичког факултета)

Назив предавања: "Анализа природе Be zvezde HR7409 (7 Vul)"

детаљније

Одељење за математику, 25. фебруар 2011.

Поштоване колеге,

управник Одељења за математику се извињава јер је спречен да одржи састанак најављен за 25.фебруар. Због његове заузетости, дискусију на тему  НОВИ ПРОЈЕКТНИ ЦИКЛУС (2011-2014) одлажемо за 4.март 2011. године.

Срдачан поздрав,
Тања Давидовић

 

Детељније: Наредни састанак Одељења за математику одржаће се у петак, 4.03.2011. у 14 часова, сала 2 САНУ. Овај састанак Одељења посвећујемо дискусији на тему усклађивања рада Одељења са темама и плановима који су предложени у оквиру нових пројеката у НОВОМ ПРОЈЕКТНОМ ЦИКЛУСУ (2011-2014).

Посебна пажња биће посвећена организацији гостовања страних учесника пројеката.

детаљније

Семинар Математички методи механике, 16. фебруар 2011.

У среду, 16. фебруара 2011. у 12 часова предавање ће одржати

Борислав Гајић.

Назив предавања: ГАЛИЛЕЈЕВ ПРИНЦИП. ГАЛИЛЕЈЕВА ГЕОМЕТРИЈА

Предавање се одржава у Математичком институту САНУ, Кнеза Михаила 36, трећи спрат, сала 301ф.

детаљније

ЦГТА семинар. 15. фебруар 2011.

Детаљније: Наредни састанак ЦГТА семинара одржаће се у уторак, 15. фебруара 2011, на Математичком факултету (IV спрат, пројектор сала)

Креда Луталица:  Утисци са конференције у Oberwolfach

детаљније

Семинар Геометрија, визуелизација и образовање са применама, 17. фебруар 2011.

Детаљније: Наредни састанак Семинара Геометрија, визуелизација и образовање са применама, одржаће се 17. фебруара 2011 у 17h, у сали 301ф МИ САНУ, Кнез Михаилова 36.

Предавач: Бранко Драговић
Назив предавања: Гравитација и космологија. I Њутнова теорија гравитације и тамна материја

Апстракт: Ово је прво од четири предавања под општим насловом 'Гравитација и космологија'. У првом предавању биће дат кратак општи преглед Њутнове теорије гравитације и њене примене на космичке објекте.
Нарочито ће бити разматран однос између Њутнове теорије, тамне материје и MOND (Modified Newtonian Dynamics).  Из Њутнове теорије следи постојање тамне материје, које би требало бити око 5 пута више у васиони него познате (видљиве) материје.

детаљније

Почиње курс на докторским студијама 'Геометријско моделовање у индустрији и дизајну', 21. фебруар 2011.

Детаљније:

Курс "Геометријско моделовање у индустрији и дизајну" је намењен студентима докторских студија. Курс ће се држати у другом семестру школске 2010/11 године, почев од 21. фебруара, два двочаса недељно.

Потребно предзнање су положени испити Нацртне геометрије и солидно познавање алгебре и геометрије. Заинтересовани студенти мастер студија такође могу да се јаве ради договора око евентуалног похађања курса.

Курс је посвећен лепој геометрији, тачније пројективном погледу на свеколику геометрију. Зато се позивају и сви заинтересовани слушаоци (студенти, асистенти, професори), да активно учествују у курсу.

Заинтересовани слушаоци би требало да контактирају др Срђана Вукмировића на e-mail vsrdjan@matf.bg.ac.rs.

Више информација, као и садржај курса могу се прочитати овде.

детаљније

Семинар Катедре за рачунарство и информатику, 10. фебруар 2011.

детаљније

Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести