Семинар механике, 9. март 2011.

Наредни састанак Семинара за механику одржаће се у среду, 9. марта, са почетком у 18h, на трећем спрату зграде Математичког института САНУ, Кнез Михаилова 36.

Предавач: Проф. др Владимир Д. Стевановић, Универзитет у Београду, Машински факултет

Наслов предавања: Развој и примена нумеричке механике вишефлуидних струјања

детаљније

ЦГТА семинар, 8. март 2011.

Састанак  ЦГТА семинара одржаће се 8. марта 2011. од 18-20h на Математичком факултету (IV спрат, видео сала).

Раде Живаљевић: Ланчасти комплекси у еквиваријатној топологији

детаљније

Семинар за примењену математику, 8. март 2011.

Наредни састанак Семинара за примењену математику одржаће се у уторак, 08.03.2011. у 14:15, у сали 301ф, МИ САНУ.

Предавач: Сандра Једнак, Факултет организационих наука, Београд

Наслов предавања: ЕКОНОМСКИ АСПЕКТИ ПРИМЕНЕ ИНФОРМАЦИОНИХ И КОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА

Садржај: Циљ овог рада је да анализира и сагледа економске аспекате утицаја и примене ИКТ. У раду су извршена истраживања и анализе, као и компарација утицаја ИКТ на привреду и предузећа у различитим земаљма, секторима и предузећима. Анализе су показале да се спровођењем економских реформи и применом ИКТ, повећава и убрзава економски раст и развој, као и профитабилност и успешност пословања предузећа. Употребом нових технологија и применом нових начина пословања предузећа остварују већу продуктивност, ефикасност и профитабилност. Данас су ИКТ саставни део и основа развоја предузећа и привреда у развијеним економијама. Ове техонологије су биле примарни фактор, а данас неопходна подршка за постизање бољих економских перфоманси.

Кључне речи: ИКТ, економски раст и развој, предузећа ИКТ и предузећа која користе ИКТ

детаљније

Млади математичари поново заблистали

детаљније

Састанак Одељења за математику, 4. март 2011.

Наредни састанак Одељења за математику одржаће се у петак, 04.03.2011. у 14 часова, сала 2 САНУ.

Тема састанка: НОВИ ПРОЈЕКТНИ ЦИКЛУС (2011-2014)

Садржај: Овај састанак Одељења посвећујемо дискусији на тему усклађивања рада Одељења са темама и плановима који су предложени у оквиру нових пројеката. Посебна пажња биће посвећена организацији гостовања страних учесника пројеката.

детаљније

Семинар Геометрија, визуелизација и образовање са применама, 3. март 2011.

Наредни састанак Семинара одржаће се у четвртак, 3.3.2011, у сали 301ф Математичког института, Кнез Михајлова 36.

Предавач: Стана Никчевић

Наслов: ГЕОМЕТРИЈСКА РЕАЛИЗАЦИЈА КРИВИНСКОГ ТЕНЗОРА

Апстракт: Многи проблеми у диференцијалној геометрији захтевају препознавање да ли је могућа геометријска реализација неке алгебарске ситуације или не, и под којим додатним условима. У сарадњи са P. Gilkey и M. Brozos-Vazquez  бавили смо се геометријском реализацијом:

1. Римановог алгебарског кривинског тензора на  псеудо Римановој многострукости;
2. Афиног кривинског тензора на  афиној многострукости;
3. Weil-овог кривинског тензора на Weil-овој многострукости;
4. Келеровог афиног кривинског тензора на афиној Келеровој  многострукости;
5. Келеровог Римановог кривинског тензора на Келеровој  многострукости;
6. Ермитског  Римановог кривинског тензора на Ермитској многострукости;
7. Коваријантни извод Келеровог  кривинског тензора на скоро псеудо ермитској многострукости.

Представићу кратак преглед ових резултата, мотивацију и значај посматране проблематике.

детаљније

Семинар за примењену математику, 1. март 2011.

Наредни састанак Семинара за примењену математику одржаће се у уторак, 01.03.2011. у 14:15, у сали 301ф, МИ САНУ.

Предавач: Милан Шкарић, Рачунарски факултет, Београд

Наслов предавања: СПЕКТРАЛНА ТЕОРИЈА ГРАФОВА И ПРИМЕНЕ У РАЧУНАРСТВУ

Садржај: Спектрална теорија графова нам омогућава да једноставним законитостима линеарне алгебре решимо сложене проблеме у рачунарству. Практично све што се може исказати матрицама и у свему где можемо нумеричким вредностима исказати одређени степен сличности, има могућу примену ових теорија. Највећи број истраживања у свету у оквиру примене у рачунарству је у оквиру процесирања слика. Слике се могу ефикасно представити матрицама и добијају се добри резултати у сепарацији објеката од позадине или раздвајањем објеката на слици. Једна од релативно новијих примена јесте унутар компјутерских мрежа, где се помоћу ових принципа налазе нови алгоритми за рутирање. Наш тренутни циљ јесте имплементација ових алгоритама у оквиру симулатора за компјутерске мреже. Тренутно радимо на повезивању алгоритама за сензорске мреже и алгоритама спектралне теорије графова, а након тога резултате добијене у оквиру сензорских мрежа планирамо да проширимо на веће мреже као што је Интернет.

детаљније

Семинар за математичку логику, 11. март 2011.

Састанак Семинара за математичку логику одржаће се 11. марта 2011. од 16-18h на Математичком институту САНУ (III спрат, сала за семинаре).

Раде Живаљевић: Бојова површ (Boy's surface)

Садржај: Бојова површ (Boy's surface) је знаменита имерзија пројективне равни у 3-димензионални еуклидски простор (Werner Boy је био ученик Давида Хилберта). Искористићемо Бојову површ  као пример тополошког објекта за чију се анализу користе важне геометријске али и алгебарске и категоријалне конструкције (кобордизми, спектри, итд.). Предавање је намењено ширем кругу слушалаца.

детаљније

Семинар механике, 2. март 2011.

Наредни састанак Семинара за механику одржаће се у среду, 2. марта, са почетком у 18h, на трећем спрату зграде Математичког института САНУ, Кнез Михаилова 36

Предавач: др Бранко Сарић, Висока школа техничких струковних студија у Чачку
Наслов предавања: Једно решење проблема сингуларитета и перихелиа

детаљније

Семинар Математички методи механике, курс Механика и геометрија, 2. март 2011.

Детаљније: Наредно предавање у оквиру курса Механика и геометрија одржаће се 2. марта 2011. од 12h на Математичком институту САНУ (III спрат, сала 301ф).

Предавач: Владимир Јанковић (Математички факултет, Београд)
Наслов предавања: КЕПЛЕРОВИ ПРОБЛЕМИ

детаљније

Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести