Семинар за примењену математику, 12. април 2011.

Наредни састанак Семинара за примењену математику одржаће се у уторак, 12.4.2011. у 14:15, у сали 301ф, МИ САНУ.

Предавач: Јасмина Лазић, Математички институт САНУ

Назив предавања: MATHEUIRSTICS FOR 0-1 MIXED INTEGER PROGRAMMING WITH APPLICATIONS TO BARGE CONTAINER SHIP ROUTING

Abstract: Matheuristics are the cutting-edge stream in the development of metaheuristics and heuristics for mathematical programming. In this talk the notion of a matheuristic will be explained in detail, with several examples of state-of-the-art solution methods for 0-1 mixed integer programming, including local branching, variable neighbourhood branching, relaxation induced neighbourhood search and variable neighbourhood decomposition search. Significance of this solution methodology will be demonstrated on a real-world problem arising in transportation: the barge container ship routing. The mixed integer programming formulation for the barge container ship routing will be presented, together with results obtained on a representative set of instances. It is concluded that the use of matheuristics can be highly advantageous, since some of the results obtained by matheuristics are much better than those obtained by the commercial MIP solver IBM ILOG CPLEX 11.2.

(The presented results are from joint work with V. Maras, T. Davidovic and N. Mladenovic)

детаљније

Семинар Катедре за рачунарство и информатику, 7. април 2011.

Следећи састанак Семинара биће одржан у четвртак, 7. априла 2011. у 18h.

Предавач: Проф. др Миодраг Живковић

Наслов предавања: Екстремалне фамилије независних скупова.

Више детаља о семинару могуће је наћи на:

http://computing.matf.bg.ac.rs

детаљније

Семинар математичке методе механике у примени, 6. и 13. април 2011.

Друга серија предавања Семинара математичке методе механике у примени почиње 6. априла 2011. Прва два предавања одржаће се  6. априла и 13. априла 2011. са почетком у 12 часова, на Математичком институту САНУ, Кнеза Михаила 36, трећи спрат, сала 301ф.

6. април 2011:

Предавач: Проф. др Катица Стевановић Хедрих, Математички институт САНУ, Београд

Наслов предавања: МАТЕМАТИЧКЕ МЕТОДЕ ЕЛАСТОДИНАМИКЕ

Најава предавања може се преузети овде.

13. април 2011:

Предавач: Проф. др Катица Стевановић Хедрих, Математички институт САНУ, Београд

Наслов предавања: МАТЕМАТИЧКЕ МЕТОДЕ ТЕОРИЈЕ ОСЦИЛАЦИЈА.

Најава предавања може се преузети овде.

Више информација о другој серији предавања на Семинару

детаљније

Семинар механике, 6. април 2011.

Наредни састанак Семинара механике одржаће се у среду, 6. априла 2011. у 18 часова, на Математичком институту САНУ, Кнеза Михаила 36, трећи спрат, сала 301ф.

Предавач: Проф. др Ђорђе Мушицки, Математички институт САНУ, Београд

Наслов предавања: НЕТЕРИНА ТЕОРЕМА ЗА КВАЗИКОНЗЕРВАТИВНЕ МЕХАНИЧКЕ СИСТЕМЕ

детаљније

Семинар Математички методи механике, курс Механика и геометрија, 6. април 2011.

Наредно предавање у оквиру курса Механика и геометрија одржаће се 6. априла 2011. од 12h на Математичком институту САНУ (III спрат, сала 301ф).

Предавач: Владимир Драговић

Наслов предавања: ПРОПОЗИЦИЈЕ 10 И 11 ЊУТНОВИХ ПРИНЦИПА - БИС

детаљније

ЦГТА семинар, 5. април 2011.

Састанак  ЦГТА семинара одржаће се 5. априла 2011. од 18-20h на Математичком факултету (IV спрат, видео сала).

Предавач: Ђорђе Баралић

Наслов предавања: Комбинаторна Стоксова теорема

Апстракт: Приказ чланка B. Hanke i dr., Combinatorial Stokes formulas via minimal resolutions.

http://www-m10.ma.tum.de/foswiki/pub/Lehrstuhl/BernhardHanke/Zptucker_final2.pdf

детаљније

Семинар за примењену математику, 5. април 2011.

Наредни састанак Семинара за примењену математику одржаће се у уторак, 5.4.2011. у 14:15, у сали 301ф, МИ САНУ.

Предавач: Драгана Бечејски-Вујаклија, Факултет организационих наука, Београд

Наслов предавања: ФОРЕНЗИКА У БЕЖИЧНИМ МРЕЖАМА - ОРГАНИЗАЦИОНИ АСПЕКТИ

Садржај: Форензика у бежичним мрежама (eng. wireless forenzics) је грана компјутерске форензике која представља поступак утврђивања чињеница применом одговарајућих метода над дигиталним  медијима. Биће речи о циљевима WLAN безбедности, елементима бежичне сигурносне политике, врстама најчешћих напада на бежичне мреже и методама  заштите у бежичним мрежама. Уз то, биће дефинисан процес бежичне форензике и начин истраживања WLAN-а у циљу прикупљања  форензичких доказа. На крају, биће описани поступци и препоруке за коришћење форензичких алата.

детаљније

Састанак Одељења за математику

Детаљније: Наредни Састанак Одељења за математику одржаће се у петак, 01.04.2011. у 14 часова у сали 2 САНУ.

Предавач: Matti Vuorinen, University of Turku, Finland

Наслов предавања: CONFORMAL INVARIANTS, SPECIAL FUNCTIONS, AND QUASICONFORMAL MAPS

Садржај: This talk will be a survey of some aspects of quasiconformal mapping theory where conformal invariants play a key role. Because many canonical conformal maps are given by special functions, such as elliptic integrals and hypergeometric functions, special functions have a key role in this study. A main problem is to study the case when quasiconformal maps approach conformal maps i.e. when the maximal dilatation K converges to 1. Because we aim at explicit bounds, typically involving K-1, some sharp inequalities for special functions are useful.

детаљније

Семинар из астрономије и астрофизике, 29. март 2011.

Детаљније: Наредни састанак Семинара из астрономије и астрофизике одржаће се 29. марта 2011. у 18h у просторијама Катедре.

Предавач: Немања Мартиновић (истраживач-приправник Астрономске опсерваторије)

Наслов предавања: Фермијеви мехури: нови изглед  Млечног пута

детаљније

Семинар за примењену математику, 29. март 2011.

Детаљније: Наредни састанак Семинара за примењену математику одржаће се у уторак, 29.03.2011. у 14:15, у сали 301ф, МИ САНУ.

Предавач: Ђорђе Недић, Природно-математички факултет, Крагујевац

Наслов предавања: МОДЕЛ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ УЗ ПОМОЋ AGENT-BASED МОДЕЛИРАЊА

Садржај: Предмет овог предавања је Agent-Based Modelling, класа рачунарских модела за симулације акција и интеракција аутономних агената са циљем да се процени њихов ефекат на систем у целини.  Коришћењем методе агената пројектована је симулација процеса развоја атеросклерозе. Симулација је рађена у сарадњи са Бобаном Стојановићем, доцентом ПМФ-а у Крагујевцу за потребе европског пројекта FP7-224297 ARTreat.

детаљније

Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести