Молбе - смањење школарине

Одлука о финансијским молбама за смањење школарине

Финансијске молбе за смањење школарине за школску 2022/2023. годину могу се предати од 7.11.2022. до 30.11.2022. на шалтеру студентске службе, сваким радним даном од 11 до 14 часова. Финансијска молба мора да садржи:

1. Молбу са информацијама о разлогу подношења исте;
2. Име и презиме студента;
3. Број индекса;
4. Година на коју је студент уписан;
5. Колико ЕСПБ студент уписује у текућој школској години и колико је ЕСПБ положио у току досадашњег школовања;
6. Уверење о приходу по члану домаћинства - из општине;
7. Лекарску документацију у случају да је подносилац или неки члан домаћинства болестан;
8. Остале релевантне документе (у које свакако не спадају потврде о кредитима или слично).

У СЛУЧАЈУ ДАВАЊА НЕТАЧНИХ ИНФОРМАЦИЈА, СТУДЕНТ ГУБИ ПРАВО НА ПОДНОШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ МОЛБИ ДО КРАЈА СТУДИРАЊА.


Нажалост није могуће оставити коментар.Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести