Одељење за математику, 26. април 2024.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 26. априла 2024, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14.15.

Предавач: Милица Миливојевић Данас, Факултет инжењерских наука, Универзитет у Крагујевцу

Наслов предавања: О МЕШОВИТОЈ МЕТРИЧКОЈ ДИМЕНЗИЈИ ГРАФОВА

Апстракт: У овом предавању биће изложена недавно уведена графовска инваријанта, мешовита метричка димензија графова. Посебно интересантан проблем овог истраживања јесте добијање нових општих доњих граница које важе за све повезане графове одређеног реда. У раду су дати и илустративни примери нових и старих доњих граница, за 12 познатих графова из литературе, као и за све повезане графове са 5 чворова. Показано је да су дате доње границе добре, односно да се за неке класе графова поклапају са егзактним вредностима. Такође, приказано је и поређење нових доњих граница са границама познатим из литературе. Даље, разматрани су екстремални проблеми графова који укључују мешовиту метричку димензију. Разматра се разлика између мешовите и метричке димензије грана, као и разлика између јаке и мешовите метричке димензије. За прву разлику дата је и класа графова на којима се достиже максимум дате разлике. Затим су добијене Nordhaus-Gaddum горње границе. Такође је побољшана, позната из литературе, Nor доње и горње границе за збир и производ мешовите метричке димензије графа G и његовог комплементарног графа , како за произвољне тако и за обострано повезане графове. Пронађена је класа графова на којима су достигнуте ове Nordhaus-Gaddum горње границе. Такође је побољшана, позната из литературе, Nordhaus-Gaddum горње границе. Такође је побољшана, позната из литературе, Nor доња граница обострано повезаних графова, за збир и производ метричке димензије. На крају су одређене егзактне вредности мешовите метричке димензије за графове облика точка, торус графове, комплетно раздвојене и графове цветних латица. Добијено је да је мешовита метричка димензија, за торус графове, константа, за графове цветних латица да не зависи од реда графа, док за графове облика точка и за комплетно раздвојене графове да неограничено расте са порастом реда графа.

Напомена: Предавања се могу пратити на даљину преко линка:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/T9XDGChhq8aDcNqmz/qw7wIwci2jv2rdg9I9CrXkm7OJhF_LB8DfjXZp4jTFV
 
Регистрациона форма је доступна на:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/tz97w4Hu4c3unsJ7N

 


Нажалост није могуће оставити коментар.

Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести