X Конференција 'Нове технологије и стандарди: дигитализација националне баштине', 22-23. септембар 2011.

Научно-стручна конференција "Нове технологије и стандарди: дигитализација националне баштине" је редован годишњи скуп који од 2002. године организују  Математички факултет Универзитета у Београду, Математички институт САНУ, Национални центар за дигитализацију (NCD Review, http://elib.mi.sanu.ac.rs, http://www.ncd.matf.bg.ac.rs) и потпројекат 9 пројекта 44006 Министарства за науку Србије. Конференција је посвећена мултидисциплинарним аспектима дигитализације националне културне и научне баштине.

Теме овогодишње, десете  по реду, конференције биће:

  • Разматрање елемената за формулисање националне стратегије дигитализације научне и културне баштине.
  • Представљање текућих пројеката дигитализације, стандарда за дигитализацију, стручну обраду, чување и презентацију националне баштине, технолошких аспеката дигитализације (алгоритми, софтверска имплементација и примене нових технологија) и других придружених тема.


Конференција ће бити одржана 22. и 23. септембра 2011. године на Математичком факултету у Београду, Студентски трг 16.

Учесници који желе да излажу на конференцији, треба да најкасније до 1. септембра 2011. године, пошаљу апстракт рада (на српском и/или енглеском, као DOC-додатак поруци) на адресу ncd@matf.bg.ac.rssubject-линији обавезно навести: НЦД конференција, пријава рада).

Радови представљени на конференцији који прођу поступак рецензије биће штампани у часопису Преглед Националног центра за дигитализацију (НЦД Review, http://elib.mi.sanu.ac.rs)

Организациони одбор:

Жарко Мијајловић  (Математички факулет, Београд)
Зоран Огњановић (Математички институт САНУ)
Драган Благојевић (Математички институт САНУ)
Надежда Пејовић (Математички факулет, Београд)
Ненад Митић (МатематичМки факулет, Београд)
Саша Малков (Математички факулет, Београд)
Весна Вучковић (Математички факулет, Београд)
Тамара Бутиган (Народна библиотека Србије)
Милан Димитријевић (Астроноска опсерваторија у Београду)
Драган Димитријевић (Југословенска кинотека)
Неда Јевремовић (Народни музеј, Београд)
Миомир Кораћ (Археолошки институт САНУ)
Љиљана Благојевић (Архив Србије)
Синиша Темерински (Републички завод за заштиту споменика културе)
Ненад Тасић (Филозофски факултет, Београд)
Адам Софронијевић (Универзитететска библиотека Светозар Марковић)


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести