Семинар Математички методи механике

Среда, 15. јун 2011. у 14 часова

Сандра Живановић (Технички универзитет Луизијане, Растон, САД)
ПРИМЕНА НАНОТЕХНОЛОГИЈЕ У ОПТОЕЛЕКТРОНСКИМ И ЕЛЕКТРОНСКИМ НАПРАВАМА

Састанци Семинара одржавају се у Математичком институту САНУ, Кнеза Михаила 36, трећи спрат, сала 301ф.

http://www.mi.sanu.ac.rs/mmm/

детаљније

Семинар Катедре за рачунарство , 9. јун 2011.

У четвртак, 9. јуна, у 18 часова биће одржан наредни састанак Семинара Катедре за рачунарство.

Предавач: Адам Софронијевић, Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"

Наслов предавања: Електронске књиге и промене у читању

Апстракт предавања и више детаља о семинару може се пронаћи на:
http://computing.matf.bg.ac.rs

детаљније

Презентација претраживача Кобсон за студенте и младе истраживаче, 9. јун 2011.

Друга по реду презентација претраживача Кобсон биће одржана у четвртак, 9. јуна у 15h у БИМ сали на 4. спрату Математичког факултета.

Биће представљен претраживач Кобсон и демонстриране његове могућности и начини претраживања научних часописа и књига у електронским базама.

Презентација је намењена младим истраживачима, студентима (посебно мастер и докторских студија), као и свим заинтересованим колегама.

Презентацију ће одржати колегиница Миљана Тодоровић из Библиотеке Математичког факултета.

детаљније

Семинар Геометрија, визуелизација и образовање са применама, 9. јун 2011.

Састанак Семинара Геометрија, визуелизација и образовање са применама одржаће се у четвртак, 2. јуна 2011, од 17:15 у сали 301ф Математичког института, Кнез Михајлова 36.

Предавач: Братислав Илић

Наслов предавања:

Уводни део - Аморфне форме у архитектури;

Студија случаја - ГЕОМЕТРИЈСКА ОПТИМИЗАЦИЈА СЛОБОДНИХ ФОРМИ НА ПОЛИГОНАЛНОЈ ОСНОВИ

Садржај: Пројектовање аморфних архитектонских облика поред примене софтвера за моделовање, захтева интензивнију примену математике. Специфична методологија пројектовања укључује два основна критеријума економске оправданости, а то су стабилност конструкције и изводљивост тродимензионалних структура. Код једнопојасних просторних конструкција остварују се повољни статички утицаји и деформације применом оптималних геометријских облика заснованих на избору оптималних кривих (потпорне линије лука и ланчанице). Након тога избором оптималне геометријске поделе остварује се типизација штапова и чворова у извођењу. У овом раду биће приказани резултати истраживања варијантних решења за карактеристичан случај формирања просторне структуре на неправилној полигоналној основи. Истраживање има за циљ унапређење методологије пројектовања у архитектури кроз мултидисциплинарни приступ у решавању естетског, математичког и техничког проблема, примењујући у варијантним решењима различите приступе. Са друге стране ће бити исказан значај математике из једне нове визуре - истовремено као незаобилазног сегмента креативне индустрије двадесет првог века и примењене науке у инжењерству и архитектури.

Кључне речи: слободна форма, геометријска оптимизација

детаљније

Семинар механике, 8.јун 2011.

Наредни састанак Семинара механике одржаће се у среду, 8. јуна 2011. у 18 часова, на Математичком институту САНУ, Кнеза Михаила 36, трећи спрат, сала 301ф.

Предавач: Full Prof. Dr. José Manoel Balthazar, University Estadual Paulista, Rio Claro, Sao Paulo, Brazil

Наслов предавања: On nonlinear ands Chaotic Dynamic interactions between Oscillators

Абстракт предавања може се преузети ОВДЕ

детаљније

Семинар из астрономије и астрофизике, 7. јун 2011.

Наредни састанак Семинара из астрономије и астрофизике одрзаће се у уторак, 7. јуна 2011. у 18h на Математичком факултету, у просторијама Катедре.

Предавач: мр Славиша Милисављевић, студент докторских студија на Математичком факултету

Наслов предавања: Комбиновани метод за израчунавање проксимитета астероида

детаљније

ЦГТА семинар, 7. јун 2011.

Наредни састанак ЦГТА семинара одржаће се у уторак, 7. јуна 2011, од 18-20х на Математичком факултету (пројектор сала, IV спрат)

Предавач: Раде Живаљевић

Наслов предавања: Приказ рада "The Van Kampen obstruction and its relatives" Сергеја Мелихова. (наставак)

Садржај: У Београду ће као гост Математичког факултета и Математичког института САНУ од 19 до 26 јуна боравити Сегеј Мелихов (Sergey Melikhov) са Стеклов института РАН из Москве. Очекујемо да гост одржи неколико предавања на разне теме. Семинар ЦГТА ће тим поводом имати неколико прегледних уводних предавања замишљених као припрема и намењених ширем кругу слушалаца.

детаљније

Семинар за примењену математику, 7. јун 2011.

Наредни састанак Семинара за примењену математику одржаће се у уторак, 7. јуна 2011. у 14:15 х на Математичком институту САНУ, сала 301ф, 3. спрат. Предавач: Дамјан Крстајић, Истраживачки Центар за Хемијску Информатику, Београд.

Наслов предавања: ПРИМЕНА МАЈКРОАРЕЈ ТЕХНОЛОГИЈЕ У МЕДИЦИНСКОЈ ДИЈАГНОСТИЦИ.

Садржај: Мајкроареј (енгл. мицроарраѕ) је алат за анализу генске експресије и састоји се од танке мембране која садржи велики број гена који су поређани у један низ. Уз помоћ мајкроареј технологије данас можемо брзо да добијемо генску експресију различитих живих бића што је довело до мале револуције у молекуларној биологији. Задње две године Истраживачки центар за хемијску информатику (www.рцц.орг.рс) је у сарадњи са страним медицинским институцијама и биотехнолошким фирмама радио на различитим применама анализе преживљавања (енгл. сурвивал аналѕсис) на мајкроареј подацима од људи оболелих од рака. Током предавања слушаоци ће се упознати са значајем генских чипова и мајкроареј технологије у модерној дијагностици рака, као и са нашим искуством у примени анализе преживљавања.

детаљније

Семинар Математичке методе механике у примени, 8. јун 2011.

Детаљније: Наставља се серије предавања под насловом: "Математичке методе механике у примени" за истраживаче приправнике и докторанте из области Кинетике, Еластодинамике, Аналитичке механике, Примене тензорског рачуна у механици, Теорије осцилација и Нелинеарне динамике.

Наредно предавање одржаће се 8. јуна 2011. од 11 h у Библиотеци Математичког института САНУ. Предавање је из области Математичке методе нелинеарне динамике.


Предавач: мр Јулијана Симоновић, асистент Машинског факултета Универзитета у Нишу, истразивач на пројекту ОИ 174001


Наслов предавања: Математичке методе за испитивање стабилности кретања нелинеарних динамичких система

Садржај предавања може се преузети ОВДЕ.

детаљније

Семинар Геометрија, визуелизација и образовање са применама, 2. јун 2011.

Детаљније: Састанак Семинара Геометрија, визуелизација и образовање са применама одржаће се у четвртак, 2. јуна 2011, од 17:15 у сали 301ф Математичког института, Кнез Михајлова 36.

Предавач: Тијана Шукиловић

Наслов предавања: Детекција кругова коришћењем дискретне кривине

Садржај: Дефинишемо појам дискретне кривине везане за црни пиксел црно-белих растер слика. Области примене укључују детекцију произвољних облика, специјално оних који се састоје од део по део глатких кривих. Користећи приступ дискретне кривине, описујемо и имплементирамо алгоритам за детекцију кругова и лукова и упоређујемо га са постојећим методама.

детаљније

Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести