Изборни модул астрофизика (2АФ) (акр.2009)

Дипломске академске студије (мастер) студијског програма астрономија и астрофизика

1. Година


1. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Изборни предмет 1  3+2+2  8
2. Изборни предмет 2  3+2+2  8
3. Студијски истраживачки рад 1  0+0+7  6
2. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Изборни предмет 3  3+2+2  8
2. Студијски истраживачки рад 2  0+0+12  10
5. Дипломски мастер рад  0+0+0  20
Укупно  40  60


ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА МОДУЛА 2АФ (група 2ИПМЛ)
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Увод у вангалактичку астрономију 3+2+2 8
2. Општа теорија релативности и космолошки модели 3+2+2 8
3. Интерпретација астрономских спектара 3+2+2 8
4. Међузвездана материја 3+2+2 8
5. Небеска механика 3+2+2 8
6. Интернет и софтверски пакети у астрономији 3+2+2 8
7. Теорија галактичке спиралне структуре 3+2+2 8
8. Предмет са другог модула (са основних или дипломских студија)
3+2+2 8

Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести