Одељење за механику, 25. јануар 2023.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 25. јануара 2023, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: Милош Ђорић, Математички факултет Универзитета у Београду

Наслов предавања: БЛИЗУ КЕЛЕРОВА МНОГОСТРУКОСТ S^3xS^3 И ЊЕНЕ ГЕОДЕЗИЈСКЕ ЛИНИЈЕ

Апстракт: Близу Келерове многострукости представљају једну од 16 класа скоро хермитских многострукости. Дефинисане су условом да је коваријантни извод скоро комплексне структуре, у односу на одговарајућу Леви Чивита конексију, кососиметрицан. Први нетривијални примери оваквих многострукости, које нису уједно и Келерове, постоје тек у димензији 6. Поред тога, шестодимензионалне близу Келерове многострукости су градивни блокови произвољних близу Келерових многострукости. Једине шестодимензионалне близу Келерове многострукости које су још и хомогене су: сфера S^6, производ сфера S^3xS^3, комплексни пројективни простор ЦP^3 и застава многострукост F_{1,2}(C^3), при цему се последње три многострукости посматрају са метрикама које су различите од стандардних.
 
На предавању ће бити приказана близу Келерова структура на производу сфера S^3xS^3, као и извођење једначина геодезијских линија. Познавање експлицитних параметарских једнацина ових кривих од велике је вазности за изучавање многих класа подмногострукости. Ови резултати објављени су у раду:
 
M. B. Djoric, M. Djoric, M. Moruz, Geodesic lines on nearly Kahler S^3xS^3, J. Math. Anal. Appl. 466 (2018), 1099-1108.
 
Предавања можете пратити на даљину преко странице:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YfY2cZTcN3YwGqFjc
 
Регистрација ѕа учешће на семинару је доступна на следећој страници:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/o9cuDZYqrq7jvFxw8
 
Архива снимљених предавања се налази на страници:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/j9rAJJvBQHx2zgSSH


Нажалост није могуће оставити коментар.Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести