Одељење за математику, 9. децембар 2011.

Наредни састанак Одељења за математику одржаће се у петак, 9. децембра у 14 часова у сали 301ф на III спрату Математичког института САНУ.

Предавач: Иван Гутман, Природно-математички факултет, Крагујевац

Наслов предавања: ПОТРАГА ЗА СТАБЛИМА СА МИНИМАЛНИМ ABC ИНДЕКСОМ И ШТА СМО ИЗ ТОГА НАУЧИЛИ

Садржај: Нека је Г граф и нека су $d_1, d_2,\ldots,d_n$ степени његових чворова. ABC индекс графа Г је дефинисан на следећи начин:
$$
ABC=\sum_{i\sim j}\sqrt{\frac{d_i+d_j-2}{d_id_j}},
$$
при чему сумирање иде преко свих парова суседних чворова. Ова графовска инваријанта уведена је у математичку хемију 1998. године, а од недавно су јој посвећена бројна математичка истраживања. Проблем карактеризације стабала са минималним ABC индексом показао се као веома тежак. У предавању излажемо резултате до којих смо дошли при потрази за таквим стаблима. Неки од тих резултата могу се сматрати поучним за шири круг математичара, информатичара и природословаца.


Оставите ваш коментар:


(опционо)
(неће бити приказано)

Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести