Семинар за примењену математику

Семинар за примењену математику започео је са радом 1975. године и од тада редовно одржава  састанке у Математичком Институту САНУ. Још на почетку рада Семинара један од главних циљева организатора био је да потпомогне повезивање математике и других наука путем успостављања, охрабривања и унапређивања сарадње истраживача и научника из разних области у циљу решавања актуелних практичних проблема. Радило се и на повезивању истраживача из научних институција са онима који раде у привреди. На састанцима Семинара су саопштавани и нови теоријски резултати домаћих истраживача, презентовани су проблеми из реалног живота који су захтевали математичка знања и методе, а нису пропуштане прилике да нам гостујуће колеге из земаља где примењена математика има дужу и богатију традицију прикажу своја актуелна достигнућа. У току вишедеценијског рада Семинара биле су обрађиване разне теме, укључујући нумеричку анализу са њеним применама, математичко програмирање, варијациони рачун, теорију система, астрономију, геофизику, теорију fuzzy скупова и логике, неуралне мреже, као и рачунарство.

Семинар за примењену математику држи састанке једном недељно, по правилу уторком од 14h, од октобра до маја или јуна, у просторијама Математичког Института САНУ, Кнез Михајлова 36. Од 1995. године неки састанци семинара се заједнички организују са Семинаром Института за информационе системе Факулетета организационих наука, а касније је укључен и IEEE Computer Chapter за Србију.


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести