Семинар за топологију

Општа топологија изучава непрекидна пресликавања тополошких простора. Један од основних задатака опште топологије је уочавање и испитивање тополошких инваријанти - особина простора које се чувају при хомеоморфизмима.

Постојећи Семинар из опште топологије почео је са радом 1972. године под руководством проф. Душана Аднађевића, а његовим одласком у пензију семинаром руководи проф. Мила Мршевић.

Рад семинара састоји се од проучавања једне одређене области опште топологије и излагања нових научних радова. У последње две године на семинару се изучавају селекциони принципи у топологији, односно у одређеним класама простора.

линк


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести