Изборни модул професор математике и рачунарства (2МЛ)

Мастер академске студије, студијски програм Математика

  • Модул: Професор математике и рачунарства
  • Дужина студија: 1 година (2 семестра)
  • Укупан број ЕСПБ: 60
  • Овај студијски програм се примењује од школске 2015/16. године
  • Студијски програм из претходне акредитације можете да видите овде

1. Година


1. Семестар
  Предмет Часови ЕСПБ
1. Изборни предмет 2МЛ1  3+2+2  8
2. Изборни предмет 2МЛ2  3+2+2  8
3. Изборни предмет 2МЛ3  4+0+4
  или  0+0+8
 8
2. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Изборни предмет 2МЛ4  3+2+2  8
2. Изборни предмет 2МЛ5  3+2+2  8
3. Мастер рад  0+0  20
Укупно  28  60


ИЗБОРНИ БЛОК 2МЛ1
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Методика наставе алгебре и математичке логике са школском праксом
3+2+2 8
2. Одабрана поглавља алгебре
3+2+2 8
3. Одабрана поглавља математичке логике 3+2+2 8
4. Теорија бројева 2 3+2+2 8
5. Теоријско рачунарство
3+2+2 8


ИЗБОРНИ БЛОК 2МЛ2
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Методика наставе анализе са школском праксом 3+2+2 8
2. Одабрана поглавља реалне анализе
3+2+2 8
3. Одабрана поглавља комплексне анализе
3+2+2 8
4. Одабрана поглавља функционалне анализе 3+2+2 8
5. Одабрана поглавља обичних диференцијалних једначина
3+2+2 8


ИЗБОРНИ БЛОК 2МЛ3
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Педагогија са психологијом
4+0+2 6
2. Педагогија
2+0+1 3
3. Психологија
2+0+1 3
4. Студијски истраживачки рад 1
0+0+2 2
5.
Студијски истраживачки рад 2 0+0+8 8
6. Школска пракса
0+4+2 8


ИЗБОРНИ БЛОК 2МЛ4
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Методика наставе геометрије са школском праксом
3+2+2 8
2. Одабрана поглавља геометрије Б
3+2+2 8
3. Геометријска визуелизација
3+2+2 8


ИЗБОРНИ БЛОК 2МЛ5
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Методика наставе рачунарства Ц са практикумом
3+2+2 8
2. Аналитичке методе у елементарној математици
3+2+2 8
3. Елементарна комбинаторика
3+2+2 8
4. Начела наставе математике 3+2+2 8
5. Методологија истраживања у настави математике 3+2+2 8


НАПОМЕНА: Студенти који су завршили основне студије на модулу МЛ не могу бирати предмете под редним бројем 1 из прва четири изборна блока предмета, као и предмет под редним бројем 2 из трећег изборног блока! Студенти који нису завршили модул МЛ бирају предмете под редним бројем 1 из прва четири изборна блока, као и предмет под редним бројем 2 из трећег изборног блока.
Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести