Информатика (акр.2009)

Мастер академске студије студијског програма Информатика

  • Дужина трајања студија: 2 године (4 семестра)
  • Након завршетка мастер академских студија стиче се академски назив Мастер информатичар.

Програм студија:

1. Година

1. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Информациони системи 2+3+0 6
2. Мрежно рачунарство 2+3+0 6
3. Пројектовање база података 2+3+2 9
4. Изборни предмет 1 (група Н) 2+3+2 9
2. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Аутоматско резоновање 2+3+2 9
2. Истраживање података 2+3+2 9
3. Изборни предмет 2 (група Н) 2+3+2 9
4. Методологија стручног и научног рада 2+0+0 3
Укупно бар 48 60


2. Година

3. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Конструкција и анализа алгоритама 2 2+3+2 9
2. Изборни предмет 3 (група Н) 2+3+2 9
3. Самостални истраживачки рад
0+0+6 2
4. Дипломски рад (1. део) 0+0+0 10
4. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Научно израчунавање 2+3+2 9
2. Изборни предмет 4 (група Н) 2+3+2 9
3. Самостални истраживачки рад
0+0+6 2
4. Дипломски рад (2. део) 0+0+0 10
Укупно 40 60


Изборни предмети (група Н)
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Формалне методе 2+3+2 9
2. Биоинформатика
2+3+2 9
3. Теорија језика и аутомата 2+3+2 9
4. Криптографија 
2+3+2 9
5. Геометријски алгоритми 2+3+2 9
6. Паралелни алгоритми 2+3+2 9
7. Алгоритми текста 2+3+2 9
8. Математичко програмирање и оптимизације 2+3+2 9
9. Програмирање за Веб 2+3+2 9
10. Дизајн програмских језика 2+3+2 9
11. Семантика програмских језика 2+3+2 9
12. Функционално програмирање 2+3+2 9
13. Развој мултимедијалних система 2+3+2 9
14. Рачунарска графика 2 2+3+2 9
15. Дистрибуиране и објектне базе података 2+3+2 9
16. Трансакциона обрада 2+3+2 9
17. Развој софтвера 2 2+3+2 9
18. Основи управљања 2+3+2 9Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести