Изборни модул статистика, актуарска и финансијска математика (2МС) (акр.2009)

Дипломске академске студије (мастер) студијског програма математика

1. Година


1. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Изборни предмет 1  3+2+2  8
2. Изборни предмет 2  3+2+2  8
3. Студијски истраживачки рад 1  0+0+7  6
2. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Изборни предмет 3  3+2+2  8
2. Студијски истраживачки рад 2  0+0+12  10
5. Дипломски мастер рад  0+0+0  20
Укупно  40  60


ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА МОДУЛА 2МС (група 2ИПМС)
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Елементи финансијске математике 3+2+2 8
2. Животно осигурање 3+2+2 8
3. Одабрана поглавља математичке статистике 3+2+2 8
4. Одабрана поглавља теоријске вероватноће 3+2+2 8
5. Одабрана поглавља случајних процеса 3+2+2 8
6. Предмет са другог модула (са основних или дипломских студија) 3+2+2 8Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести