Информатика (акр.2014)


Основне академске студије студијског програма информатика

  • Основне академске студије трају три године
  • Атрактивни програм прати највише светске стандарде и први је, такве врсте, уведен код нас
  • Након завршетка основних академских студија стиче се звање Информатичар  (енгл. bachelor of science)
  • Овај студијски програм се уписивао закључно са школском годином 2014/15.
  • Одговарајући студијски програм по новој акредитацији можете да видите овде


1. Година

1. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Програмирање 1 3+3+0 8
2. Увод у организацију рачунара 3+2+0 6
3. Дискретне структуре 1 3+2+0 6
4. Линеарна алгебра и аналитичка геометрија 3+2+0 6
5. Изборни предмет 1 (група О) бар 2+1 4
2. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Програмирање 2 3+3+0 8
2. Увод у архитектуру рачунара 3+2+0 6
3. Дискретне структуре 2 3+2+0 6
4. Анализа 1 3+2+0 6
5. Изборни предмет 2 (група О) бар 2+1 4
Укупно бар 48 60


2. Година

3. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Алгоритми и структуре података 3+2+0 7
2. Архитектура и оперативни системи 3+2+0 7
3. Геометрија 3+2+0 6
4. Анализа 2 3+2+0 6
5. Изборни предмет 3 (група О) бар 2+1 4
4. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Конструкција и анализа алгоритама 3+2+0 6
2. Увод у Веб и Интернет технологије 3+2+0 6
3. Објектно оријентисано програмирање 3+2+0 6
4. Анализа 3 3+2+0 6
5. Алгебра 3+2+0 6
Укупно бар 48 60


3. Година

5. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Релационе базе података 2+3+0 6
2. Превођење програмских језика 2+3+0 6
3. Изборни предмет 4 (група С) 2+3+0 6
4. Изборни предмет/предмети  5 (група К) 0+6/2+3 6
5. Вероватноћа и статистика 2+3+0 6
6. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Вештачка интелигенција 2+3+0 6
2. Оперативни системи 2+3+0 6
3. Изборни предмет 6 (група С) 2+3+0 6
4. Изборни предмет 7 (група С) 2+3+0 6
5. Увод у нумеричку математику 2+3+0 6
Укупно бар 50 60


Изборни предмети


Изборни предмети (група С)
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Теорија израчунљивости 2+3+0 6
2. Конструкција компилатора 2+3+0 6
3. Програмске парадигме 2+3+0 6
4. Рачунарска графика 2+3+0 6
5. Програмирање база података 2+3+0 6
6. Развој софтвера 2+3+0 6
Изборни предмети (група К)
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Стручни курс 21 0+2+0 2
2. Стручни курс 22 0+2+0 2
3. Стручни курс 31 0+3+0 3
4. Стручни курс 32 0+3+0 3
5. Семинарски рад 21 0+2+0 2
6. Семинарски рад 22 0+2+0 2
7. Семинарски рад 31 0+3+0 3
8. Семинарски рад 32 0+3+0 3
9. Изборни предмет из групе С 2+3+0 6
Изборни предмети (група О)
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Енглески језик 1 2+1+0 4
2. Енглески језик 2 2+1+0 4
3. Култура комуникација 2+1+0 4
4. Зететика 2+0+0 4
5. Звездана астрономија А 3+2+0 5
6. Ефемеридска астрономија А 3+2+0 5

 


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести