Студентски семинар, 24. мај 2024.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн у петак, 24. маја 2024. године са почетком у 12 часова.
 
Предавач: Исидора Рапајић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: КАПИЛАРНИ УСПОН У ЦЕВИ ПРОМЕНЉИВОГ ПОПРЕЧНОГ ПРЕСЕКА
 
Апстракт:
Вошбурнова једначина је модел који има широку примену у анализи капиларног течења. Може се извести из закона одржања количине кретања у интегралном облику, за нестишљиве и вискозне флуиде. Показано је да је решење Вошбурнове једначине ограничено и да се равнотежна висина достиже монотоно или осцилаторно, у зависности од вредности критичног параметра. На овом предавању, биће приказано проширење Вошбурновог модела увођењем променљивог попречног пресека цеви. Сматра се да важи услов о непроклизавању на граници уз претпоставку о Поазјеовом струјању. Након скалирања једначине, дефинисани су услови под којима се одређени ефекти (гравитациони, инерцијални или вискозни) могу занемарити.
 
 
Напомена: Предавања се могу пратити на даљину преко линка:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/CihYM6Nratzix7c8G/uJmcdEJs4INWQ8MEoLVzHRGxbfbBEWSBMwXBYcymVoj

Регистрациона форма је доступна на:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/M4zcEwxkzy5PqNS73


Нажалост није могуће оставити коментар.

Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести