Одељење за математику, 1. март 2024.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 1. марта 2024, у Центру за стручно усавршавање Ниш (Париске Комуне бб, Ниш, просторија број 9) и онлајн са почетком у 14.15.
 
Предавач: Милош Миловановић, Математички институт САНУ
 
Наслов предавања: ПРОБЛЕМ МЕРЕЊА У СТАТИСТИЧКОЈ ОБРАДИ СИГНАЛА
 
Апстракт: Проблем мерења је установио фон Нојман у делу Математички основи квантне механике, указујући на одсуство временске опсервабле која би била комплементарна енергији. Наговештено решење би се односило на Фехнеров принцип психофизичког паралелизма, што је такође истакао Бор  подтакнут дуалношћу која влада у опису система. Временски континуум Браувера представља фундаменталну категорију математике коју образује управо поступак мерења. Хијерархија која из тога проистиче би одговарала таласићима у простору сигнала чији дуални опис се уједно тиче мерних уређаја и стања. Фон Нојманово решење се у том погледу доследно развија у статистички модел који је кадар обухватити како пројективна тако и општа мерења.
 
Напомена: Предавања се могу пратити на даљину преко линка:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/T9XDGChhq8aDcNqmz/qw7wIwci2jv2rdg9I9CrXkm7OJhF_LB8DfjXZp4jTFV
 
Регистрациона форма је доступна на:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/tz97w4Hu4c3unsJ7N


Нажалост није могуће оставити коментар.

Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести