Семинар за рачунарство и примењену математику, 27. фебруар 2024.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 27. фебруара 2024. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14.15.
 
Састанак Семинара биће посвећен обележавању јубилеја:
 
Предавач: др Даниел Бјелица, Факултет организационих наука Универзитета у Београду, Центар за радиологију Клиничког центра Војводине, Нови Сад
 
Наслов предавања: МОДЕЛ ДИГИТАЛНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ЕКОСИСТЕМА ЗАСНОВАН НА БЛОКЧЕЈН ТЕХНОЛОГИЈИ
 
Апстракт: На овом предавању биће анализиран проблем сајбер сигурности у области пословања здравственог система у дигиталном окружењу и предложен модел дигиталног здравственог екосистема базиран на blockchain технологији. Предложени модел обухватио је кључне стејкхолдере дигиталног здравственог екосистема и размене података у пословним процесима, чија ће сигурност бити обезбеђена применом blockchain технологије. Предложена су и развијена техничка решења којима се обезбеђује функционисање предложеног система. Наведена решења су тестирана и евалуирана у односу на квалитет система, сервиса, информација, перформанси као и процене задовољства корисника кроз оквир дефинисаних индикатора. Анализа добијених резултата анкетирањем у пост-имплементационом периоду указује на високо задовољство применом креираних апликација, што представља основ за даље развијање свих сегмената модела дигиталног здравственог екосистема базираног на blockchain технологији, као и пратећих апликативних софтверско техничких решења.

 
Напомена: Регистрациона форма за учешће на Семинару је доступна на линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/wnz6oyxsQsy29LfJA/MjQ__eH607WeAL9X7IFtUI98xdQQgVkp-ljiEKPPfXr

Уколико желите само да пратите предавање без могућности активног учешћа, пренос је доступан на линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9So


Нажалост није могуће оставити коментар.

Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести